ÖREBRO. Vänsterpopulistiska Örebropartiet har på sin Facebook publicerat ett inslag från en debatt i Örebro kommunfullmäktige som höll möte i början av veckan.

Inslaget visar hur Örebropartiets ledare Markus Allard ställer frågor till de övriga partierna och särskilt kommunalrådet Marlene Jörhag (KD) som är ansvarig för skolfrågor i kommunen. Bakgrunden till diskussionen är att Säpo förmått Skolverket att stänga två religiösa friskolor i Örebro som drivits av Al-Ahzar Stiftelsen eftersom skolorna ansetts ha radikaliserat eleverna. Ett yttrande från Säpo visade till och med att en person från stiftelsens styrelse rest till Syrien för att ansluta sig till Islamska staten, rapporterade Expressen förra veckan.

Jörhag svarar först allmänt på en fråga från Allard om att islamisterna fått för mycket pengar av kommunen. Jörhags svar verkar gå ut på att det faktum att islamisterna fått för mycket pengar inte beror på något politiskt beslut utan ett byråkratiskt misstag som gett alla skolor för mycket pengar. Kommunalrådet ser inte heller någon poäng i att flytta pengar från de islamistiska skolorna eftersom eleverna fortfarande måste gå i en annan skola och kommer kosta lika mycket pengar. Avslutningsvis säger Jörhag att kommunen inte kan lägga ner skolor utan att det bara är Skolinspektionen som kan göra det.

Allard kontrar med att konstatera att det åtminstone ligger i kommunens makt att stänga ner förskolor och frågar när kommunen ska agera mot de islamistiska förskolor som fortfarande finns i Örebro.

— Det är nämligen som så att när man skyller på Skolinspektionen och säger att man som ansvarigt kommunalråd inget visste och inget kunde göra, så ska man ju fortfarande komma ihåg att ni låter fortfarande islamister driva förskolor i Örebro kommun. Vi har ju möjlighet att stänga de här förskolorna. Varför har man inte gjort det? Hur lång tid ska det ta?

Sedan invänder Allard mot påståendet att det inte spelar någon roll att kommunen betalar pengar till islamister eftersom eleverna kostar lika mycket oavsett i vilken skola de går i.

— När det gäller det här med elevpeng, alltså det är en skillnad på att sponsra en skola där det sitter IS-terrorister i styrelsen och att typ gå på Almby skolan, svarade Allard.

Allard avslutar sedan sin replik med att upprepa frågan om förskolorna. Frågan möts dock av en så kompakt tystnad från Jörhag och de övriga politikerna att ordet går tillbaka till Allard.

— Ja? Jag ställde frågor, jag vill ha svar på mina frågor, inleder Allard och säger sedan att det är en skam för Sverige att inga journalister ställer samma frågor till politikerna som han gör.

Efter att Allard avslutat med att fråga om han kommer få svar på sina frågor eller bara bli bemött med tystnad svarar kommunfullmäktige återigen med tystnad. Socialdemokraten och kommunstyrelsens ordförande Jan Zetterqvist försöker sedan driva ärendet vidare till omröstning, men Allard hinner begära ordet igen.

— Ni bara bemöter det här med tystnad och det sjuka är att jag förstår varför ni gör det, för ni kommer ju komma undan. Ingen journalist kommer ställa er mot väggen. Det är därför du kan sitta där och flina Marlene Jörhag. Det är bara att gratulera till den allians ni har med lokaljournalisterna, det är fan vidrigt hur det ser ut.


  • Publicerad:
    2021-06-20 13:35