RYSSLAND. Idag under ”nationella enhetsdagen” genomförs omkring hundra olika nationella manifestationer i landet.

Nationella enhetsdagen den 4 november anknyter till stora oredan som var en period i Rysslands historia i början av 1600-talet när landet befann sig i upplösningstillstånd. När utländska trupper angrep landet organiserades ett folkuppbåd från alla ryska samhällsklasser. Folkuppbådet gjorde framgångsrikt uppror och det är minnet av denna ryska enhetskänsla som är bakgrunden till Nationella enhetsdagen.

När Rysslands framtid stod på spel gjorde folket uppror.

När Rysslands framtid stod på spel gjorde folket uppror.

Nationella enhetsdagen firades under Tsar-Ryssland men efter bolsjevikernas maktövertagande 1917 stoppades traditionen. År 2005 infördes nationella enhetsdagen i Ryssland som helgdag. Det blev också början på ryska marschen där nationalister ur olika inriktningar gick samman i gemensamma manifestationer. Helgdagen hade öppnat upp möjligheterna för att mobilisera fosterländskt sinnade ryssar och skapa en plattform för nyrekrytering.

Ryska marschen mobiliserade 15.000 personer år 2012 enligt arrangörerna.

Ryska marschen mobiliserade 15 000 personer år 2012 enligt arrangörerna.

Olika nationella organisationer går tillsammans under gemensamma paroller men deltar i sina egna block med egna banderoller och fanor. Trots meningsskiljaktigheter mellan organisationerna verkar samarbetsgrupperna fungera. Nationalsocialistiskt initiativ och Ryska imperiska rörelsen ingår exempelvis i Sankt Petersburgs organisationskommitté detta år tillsammans med Nationaldemokratiska partiet och flera andra organisationer.

Banderoller sätts upp för att rekrytera deltagare till Ryska marschen.

Banderoller sätts upp för att rekrytera deltagare till ryska marschen.

I Moskva har Ryska marschen mobiliserat flest deltagare. Uppgifterna om förra årets deltagarantal i Moskva varierar från 6000 till 15 000 personer. Sankt Petersburg är också en stad som lockar många deltagare. Trenden för detta år pekar uppåt. Det är omkring hundra olika nationella manifestationer av olika karaktär inplanerade i Ryssland samt ett tiotal i Ukraina. Alexander Belov från Ryssarnas rörelse uppskattar att 30 000 personer kommer att dyka upp i Moskva.

Uppmaning att komma till Sankt Petersburg idag.

Uppmaning att komma till Sankt Petersburg idag.

Samlingstid för huvudmarschen i Moskva är klockan 12.00 (09.00 svensk tid). I Sankt Petersburg är samlingstiden 13.30 (10.30 svensk tid). Marscherna kommer att följas av stora polisuppbåd. I Moskva kommer omkring 4800 poliser följa Ryska marschen. De olika manifestationerna kommer att bevakas av olika medier och även göras tillgängliga på video.

Ryska marschen den 4 november 2013.

Ryska marschen den 4 november 2013.

Parollen för ryska marschen lyder: ”Vi måste försvara vårt ryska land för vår framtid och våra ryska barn.”


  • Publicerad:
    2013-11-04 07:06