USA. Den topphemliga amerikanska underrättelsetjänsten National Security Agency (NSA) uppges övervaka internettrafik som passerar amerikanska servrar genom ett program som kallas PRISM.

Säkerhetstjänst gillar att se vad människor skriver på Facebook till exempel.

Säkerhetstjänst gillar att se vad människor skriver på Facebook med mera.

NSA, som är den hemligaste underrättelsetjänsten i USA, uppges tillsammans med FBI ha kopplat upp sig mot nio ledande internetföretag för att övervaka internettrafik. Projektet går under namnet PRISM och sägs vara helt lagligt. Genom tjänster som Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube och Apple har man övervakat bland annat samtal, e-post, bilder, dokument och länkar i jakten på vad som uppges vara terrorism.

En officer med insyn i projektet PRISM skrämdes över projektets förmåga att göra intrång på människors liv. Officeren såg sig därför tvingad att ge PowerPoint-bilder och stödmaterial om PRISM till tidningen The Washington Post för att avslöja vad han anser vara ett grovt intrång på privatlivet: ”De kan bokstavligen talat se dina idéer bildas samtidigt som du skriver”, sade han i ett uttalande.

Flera amerikaner med insyn i projektet har tidigare varnat för att lagen ”Foreign Intelligence Surveillance Act” (FISA), som antogs 1978 och förnyades 2008, hade kryphål som gjorde att oskyldiga amerikaner kunde komma att hamna under övervakning i jakten på andra under projektet. ”Som det är skrivet finns det ingenting som förbjuder underrättelsetjänsten från att söka igenom en hög med kommunikation som, av misstag eller av en ren tillfällighet, samlats in utan tillstånd. Myndigheten kan senare medvetet söka igenom informationen innehållandes samtal eller e-post från specifika amerikaner”, sade Mark Udall, en av kritikerna.

Internetföretagen förnekar samröre

Flera av Internetföretagen förnekar i separata uttalanden all inblandning och uppger att någon övervakning inte skett. Bland annat Facebook uppger att de inte lämnar ut mer uppgifter än lagen kräver: ”Vi ger inte någon statlig organisation direkt tillgång till Facebooks servrar… När Facebook efterfrågas uppgifter eller information om specifika individer granskar vi noga varje sådan begäran för att följa alla tillämpliga lagar och tillhandahålla information endast i den omfattning som krävs enligt lag”, uppger Joe Sullivan, säkerhetschef för Facebook.

NSA själva uppger att den artikel som publicerats i Washington Post och som ligger till grund för anklagelserna innehåller många felaktigheter. Underrättelsetjänsten talar dock inte om vad som skulle vara de felaktiga anklagelserna.

En enorm mängd information går dagligen igenom amerikanska servar och debatten rasar nu om var gränsen går mellan terroristbekämpning och personlig integritet.


  • Publicerad:
    2013-06-07 17:50