POLITIK. Medborgerlig Samling anser att det är friheten som ska råda, inte de intolerantas bristande respekt för allas yttrandefrihet.

Ilan Sadé, partiledare för Medborgerlig Samling (MED). Bild: MED:s hemsida.

Staffan Gunnarson är talesman i migrations- och integrationsfrågor [sic] för partiet Medborgerlig Samling, som leds av den homosexuelle juden Ilan Sadé. Gunnarson skriver i en debattartikel i den judiskägda tidningen Expressen att det ”inte kan vara så att vissa religiösa eller andra grupper har veto på hur man får bemöta deras tro i offentligheten”.

Det är inte den som utför en symbolik handling på ett torg som startar upplopp, utan de som inte respekterar andras yttrandefrihet.

Enligt Gunnarson är det är ingenting mindre än skrämmande, att ledande politiker som anser sig själva liberala är så ivriga att begränsa yttrandefriheten. Många i den allmänna debatten efter nyligen utannonserade koranbränningar verkar överhuvudtaget ha vänt ut och in på begreppen. Symboliska och fredliga manifestationer anses hatiska och våldsamma, medan krav på att stoppa dessa ses som ett berättigat försvar för mänskliga fri- och rättigheter. Det är upp-och-nedvända världen.

Gunnarson kritiserar Liberalernas ordförande i Stockholm, Jan Jönsson, när denne i Expressen uttrycker att han vill bevara yttrandefriheten men att den ska användas till att hindra samma yttrandefrihet:

Tack och lov har vi fortfarande yttrandefrihet i Sverige. Och den ger mig rätt att säga att det är förkastligt och fel att utnyttja friheterna i vår grundlag för att försöka samla stöd för att kväsa andras frihet och uppbåda till våldsamheter.

Det märkliga, anser Gunnarson, är att Jönsson inte riktar sig till dem som är beredda att bruka våld mot den som utnyttjar sin medborgerliga demokratiska rättighet att uttrycka åsikter och känslor, utan i stället mot den som ”använder ett icke-våldsamt symbolspråk för att detta av andra skulle kunna uppfattas som potentiell hotfullt, även om det inte är det”.

Det kan heller inte vara så att minoriteter med religiösa livsåskådningar anses mer skyddsvärda än grupper med sekulära, icke-religiösa livsåskådningar.

Enligt Staffan Gunnarson har MED yttrandefriheten som absolut grund för ett civiliserat, demokratiskt och fredligt samhälle. Han anser också att berättigad kritik och granskning av olika kulturer numera inte sällan beskylls för rasism och ”islamofobi”.

När nu även borgerliga debattörer trots liberala förtecken börjat se yttrandefrihet som våld och hot om våld som garanti för friheten är det dags att bli riktigt orolig. Låt inte frihetens fiender ta ordet ifrån oss.

Om MED i samma grad skulle försvara yttrandefriheten ifall någon startade symboliska bokbål bestående av Talmud, den israeliska flaggan eller porträtt av judarna George Soros, Barbara Spectre och Ingrid Lomfors på Mynttorget i Stockholm, är en principiellt intressant fråga som ännu inte har berörts i offentliga texter skrivna av Medborgerlig Samling.


  • Publicerad:
    2020-09-14 18:00