KÄLLSKYDD Källskyddet står fortfarande starkt och Malmö tingsrätt har beslutat att åtta mediehus inte behöver lämna ut material man fotat och filmat under korankravallerna i Rosengård.

Malmö Tingsrätt har beslutat att avslå åklagarens begäran om editionsföreläggande mot åtta mediebolag i samband med korankravallerna i Rosengård den 3-4 september 2023, meddelar man i ett pressmeddelande.

Åklagaren har begärt att tingsrätten ska tvinga Aftonbladet , Expressen, TV4, Dagens Nyheter, Sveriges Television, TT , Sydsvenska Dagbladet och PP att lämna ut kopior av allt filmat och fotograferat material från upploppet.

Mediebolagen har invänt mot begäran och presenterat flera argument för att editionsföreläggandet inte bör godkännas. Åklagaren, å sin sida, hävdar att syftet med begäran är att erhålla bevisning mot de som är skäligen misstänkta eller åtalade i fallet.

Tingsrätten understryker emellertid att Högsta domstolen tidigare fastställt att ett editionsföreläggande inte får användas för att avslöja identiteten på en person som ännu inte är misstänkt. Rådmannen Christina Nilsson poängterar att åtal redan har väckts mot de flesta misstänkta i upploppet och att begäran om bevisning framstår främst som ett försök att identifiera ytterligare personer som eventuellt begått brott.

–Intresset av att inte lämna ut de begärda filmerna och fotona är således starkare än skälen för ett utlämnande, säger Christina Nilsson.

Tingsrätten avslår därmed åklagarens begäran och beslutar att de mediebolag som begärt det ska få ersättning för sina rättegångskostnader. Åklagaren har även återkallat sin begäran gällande Schibsted.