Dagens datum 20 juli: Detta datum 1977 avslöjades, genom en begäran enligt ”Freedom of Information Act”, existensen av ca 20 000 sidor dokument som innehöll uppgifter om CIA:s topphemliga beteendemodifikationsprojekt MKUltra.

Ett MKUltra-projekt forskade på att styra aggression genom elektriska impulser.

Ett av MKUltra:s många olika projekt forskade på att styra aggression genom elektriska impulser.

MKUltra, som grundades 1953, bedrev forskning för att på olika sätt förändra människors beteende.  Förutom grymma djurförsök utsattes tusentals mänskliga försökskaniner, ofta helt ovetande, för droger och andra kemikalier, för olika typer av strålning, elchocker, hypnos och tortyr.

mkultra_3

När MKUltra lades ner 1973 hade dess chef, Sidney Gottlieb, förstört alla dokument rörande projektet. Men han hade missat att förstöra dessa 20 000 sidor, som mestadels innehöll uppgifter om finansieringen av projektet, eftersom de hade lagrats på annan plats. Dokumenten avslöjade vilka sorters underprojekt som hade finansierats och gav därför en värdefull, om än mycket begränsad, inblick i verksamheten.

Under förhör i den amerikanska senaten samma år framkom det att ”över trettio universitet och institutioner var involverade i omfattande försök och experiment” på ovetande människor från alla samhällsklasser, både amerikaner och utlänningar. Senare skulle det visa sig att över 80 institutioner hade varit inblandade i forskningen, däribland universitet, sjukhus, mentalsjukhus, laboratorier, läkemedelsföretag och fängelser.

mkultra_1

MKUltra:s experiment hade särskilt gjorts på människor från utsatta grupper i samhället, på intagna i mentalsjukhus och på fängelser. Genom MKUltras försorg startades grupper på universiteten där studenter gavs droger (särskilt LSD) och utsattes för experiment. Något som även försiktiga bedömare räknar som en bidragande orsak till uppkomsten av den våg av drogmissbruk (hippierörelsen) som under 1960- och 70-talet skulle skölja över USA.

För att dölja att det var CIA som ledde och finansierade forskningen sköttes finansieringen av projekten genom olika frontorganisationer.

MKUltra leddes av juden Stanley Gottlieb (1918-1999). Gottlieb ledde inte bara MKUltra utan även CIA:s forskning i biologisk krigföring och ledde utvecklingen av metoder för att lönnmörda människor med olika sorters kemikalier, virus och bakterier. Som exempel kan nämnas att Gottlieb under ett senatsförhör erkände att han en gång personligen transporterat mjältbrandssporer (Anthrax) till Afrika som skulle användas för att mörda Patrice Lumumba. Ett av Gottliebs mer bisarra MKUltra-projekt var att upprätta ett antal bordeller i San Francisco med genomskinliga speglar i varje rum så att ”forskarna” kunde se på när intet ont anande sexköpare och prostituerade serverades drycker spetsade med Lsd och andra droger.

Juden Sidney Gottlieb, chef för MKUltra.

Desinformation om MKUltra, bland annat från professionella konspirationsteoretiker och den amerikanska underhållningsindustrin har bidragit till att lägga en dimslöja över projektet och skapa förvirring kring dess verksamhet och syfte. Ett vanligt återkommande falskt påstående är att projektet drevs av ”nazister” som rekryterats av CIA genom Operation Paperclip  – när sanningen var den rakt motsatta: att det var judiska forskare som var ledande inom MKUltra.

MKUltra leddes av juden Sidney Gottlieb (1918-1999). Gottlieb ledde inte bara MKUltra utan även CIA:s forskning i biologisk krigföring och ledde utvecklingen av metoder för att lönnmörda människor med olika sorters kemikalier, virus och bakterier. Som exempel kan nämnas att Gottlieb under ett senatsförhör erkände att han en gång personligen transporterat mjältbrandssporer (Anthrax) till Afrika som skulle användas för att mörda Patrice Lumumba.

Ett av Gottliebs mer bisarra MKUltra-projekt var att upprätta bordeller i San Francisco utrustade med genomskinliga speglar i varje rum så att ”forskarna” kunde studera när intet ont anande sexköpare och prostituerade serverades drycker spetsade med LSD och andra droger.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-07-20.


  • Publicerad:
    2018-07-20 00:00