VETENSKAP. Ny forskning visar att kvinnor blir smartare när de blir mammor. Bland annat förbättras deras omdömesförmåga avsevärt.

Det är psykologiforskaren Katherine Tombeu Cost som har kommit fram till slutsatsen att kvinnor som skaffar barn blir smartare. Det var av anledningen att hon själv var gravid när hon studerade som fick henne att undersöka hur kvinnors hjärnor påverkas av att föda barn.

Att en hel del kvinnor känner sig tröga och mer ofokuserade när de nyligen fött barn är bara en inledande fas som beror på sömnbrist men som senare går över. Efter att denna inledande fasen gått över förbättras vissa av hjärnans egenskaper avsevärt. Det Tombeu Cost kom fram till var att nyblivna mödrars hjärnor stärks när det kommer till egenskaper så som empati, resonemang och omdöme.

Inspirationen till sin forskning fick hon från psykologiprofessorn Craig Kinsley som bedrivit forskning på råttor. Hans forskning visade att råttor som nyligen fött avkomma var bättre på att söka föda än de råttor som inte fött.

Källa:
Att bli mamma gör dig smartare


  • Publicerad:
    2016-01-17 13:55