ALTERNATIVMEDIA. Efter IT-attackerna mot Red Ice och Nordfront förlag manar Motgift nationella att öka sitt stöd till alternativmedier.

Igår uppmärksammade det nationalistiska medieprojektet Motgift i ett blogginlägg IT-attackerna mot Red Ice och Nordfront förlag som vi tidigare skrivit om på Nordfront. Motgift manar sina läsare till nationell solidaritet och skriver bland annat följande:

När våra fiender attackerar oss på det här sättet har det två syften; att skrämma folk från att handla från nationella butiker och projekt, och att försöka få de som redan stödjer projekten att vända sig emot dem. Låt oss inte gå i den fällan.

Precis som när en nationalist får sitt hem attackerat, eller döms för hittepåbrott som “hets mot folkgrupp”, måste vi visa att deras trakasserier istället får motsatt effekt. När de vill att vi ska vara rädda för att stötta nationella projekt ekonomiskt, så ska vi öka våra stöd. Varje aktion från dem ska mötas av en reaktion som helt tillintetgör deras syfte.

Motgift lägger också handling bakom sina ord och har donerat 2 500 kr till både Nordfront förlag och Red Ice.

Källa:
Nationalister hackade — vårt svar är solidaritet


  • Publicerad:
    2017-08-14 08:00