För att informera Sollefteåborna om Motståndsrörelsens etablering i Ångermanland och vilka konsekvenser massinvandring och mångkultur har fört med sig på andra orter, besökte tio aktivister och medlemmar Sollefteå under lördagen. Sollefteå är en av de kommuner i Ångermanland som har skrivit kontrakt med Migrationsverket om att öka sitt mottagande av asylsökande. I april detta år kommer 400 nya asylsökande att flytta in, vilket är särskilt mycket för en så pass liten kommun som Sollefteå.

Aktivisterna delade upp sig i två grupper för att få bättre spridning av propagandan, som för dagen bestod av ett flygblad. Flygbladet innehöll bland annat fakta om våldsdåd mot svenskar som begåtts av invandrare som Migrationsverket hyst på andra orter. Flygbladet inleds: ”Att arbeta inom asylindustrin eller att profitera på politikernas plundring av Sverige är inget annat än folkförräderi!”.

Den ena gruppen ställde upp på stadens gågata, medan den andra gruppen tog plats vid en pågående vintermarknad. Detta uppskattades inte av den marknadsansvarige för Sollefteå vintermarknad, som krävde att aktivisterna skulle avlägsna sig från marknadsområdet. Han informerades snabbt om det felaktiga i sina krav och uppmanades att tillkalla polis om han inte litade på aktivisternas ord. Polisen lyste med sin frånvaro under den tid Motståndsrörelsen var på plats.

Ett antal intressanta samtal med förbipasserande ägde rum. Ett par kvinnor uttryckte sig på följande sätt: ”Det är rent ut sagt fördjävligt att vi tar emot i det närmaste obegränsat med invandrare samtidigt som det görs kraftiga nedskärningar i skola och vården”.
Andra tyckte att det var bra att någon äntligen sade vad som behövde sägas i invandringsfrågan.

sollefteå_2

sollefteå_3

sollefteå_4

sollefteå_5

sollefteå_1

De flesta som stannade upp och pratade med aktivisterna var positiva till det budskap som förmedlades. Efter ett par timmar avslutades aktionen och aktivisterna återvände till bilarna.

Dagen avslutades med middag hos en av Motståndsrörelsens nya medlemmar i Ångermanland. Även två ickeanslutna nationalister från Sollefteå deltog på middagen.


  • Publicerad:
    2013-03-17 21:58