OFFENTLIGGÖRANDE. Motståndsrörelsen har beslutat att bilda en parlamentarisk gren, ett parti som ska representera organisationens ståndpunkter i val. Nordiska motståndsrörelsens ledare Klas Lund förklarar här varför.

front1

Vi har inom organisationen diskuterat bildandet av en parlamentarisk gren under lång tid. Redan i våras togs beslut om att det var dags att förverkliga planerna på att bilda ett parti som kan föra fram Nordiska motståndsrörelsens ståndpunkter och främja dess mål.

Vi beslöt dock att vänta med att gå ut med detta tills strax efter valet 2014. Dels för att vi inte skulle hinna göra ett allvarligt försök i detta val, dels för att vi inte ville att det skulle framstå som att vi skapade splittring inom den nationella rörelsen genom att bilda ytterligare ett nationellt parti strax innan valet.

Att vi nu bildar parti innebär inte att Nordiska motståndsrörelsen blir ett parti. Partiet blir Motståndsrörelsens parlamentariska gren och är därmed tänkt att endast utgöra en del av verksamheten som vi dessutom, när kapacitet finns, har för avsikt att bredda ytterligare.

Att vi bildar en parlamentarisk gren innebär inte någon kursändring överhuvudtaget. Tvärtom har jag alltid sett detta som nödvändigt på sikt, och det vet alla som befunnit sig i ledande position inom Motståndsrörelsen där sådana diskussioner har förts. Jag har dessutom någon gång då och då sett till att göra offentliga uttalanden som håller denna väg öppen.

Jag förstår dock att vissa kan se med oro på detta. De kanske fruktar att även vi nu kliver på liberaliseringståget. Men jag ger er mitt ord på att det aldrig kommer att ske. Valdeltagande kommer aldrig hos oss att bli ett självändamål. Vi kommer aldrig att låta vad vi ser som urvattnad parlamentarism ta överhanden framför en helhetssyn där Sverige – och Norden – endast kan återerövras av en stark kraft. En stark kraft där vår parlamentariska gren endast kommer att utgöra en – av flera – samordnade delar.

Partiet kommer att vara radikalt, rättframt och skilja sig distinkt från övriga partier, både vad gäller budskap och organisation.

Att vi bildar parti istället för att låta Svenskarnas parti (SvP) ensamt representera den nationella rörelsen på den parlamentariska arenan är nog något som vissa kan ifrågasätta. Några kanske kommer göra gällande att vi därigenom ”splittrar rörelsen”. Det är därför på sin plats att ta upp detta och svara på det.

Den nationella rörelsen är redan ”splittrad” i och med att det existerar olika åsiktsriktningar (t.ex. etnonationalism och nationalsocialism) och vitt skilda uppfattningar om hur kampen bör föras. Nordiska motståndsrörelsen och SvP står helt enkelt för olika uppfattningar och olika lösningar. Det har heller aldrig existerat något samarbete mellan Motståndsrörelsen och SvP.

För sakens skull har jag för ett par veckor sedan erbjudit SvP att förhandla om eventuell sammanslagning och inväntat deras svar innan detta offentliggörande. I ärlighetens namn var jag själv mycket tveksam till detta, men var trots det beredd att ge förhandlingar en genuin chans om SvP hade tackat ja. Det är dock ingen lätt sak att slå samman två så olika organisationer. Det hade blivit minst sagt svårt att nå en lösning där båda parter i praktiken tvingades till betydande men samtidigt acceptabla kompromisser.

SvP svarade nej och frågan om en ”enad rörelse” är därmed enligt min mening helt utagerad.

I slutänden handlar det om vilken politik som ska forma den nationella rörelsen i framtiden. Är det t.ex. våra idéer om nationell socialism och ett enat och starkt Norden eller är det idéer som etnonationalism och ett återupprättande av en svensk nationalstat? I dessa och i andra frågor skiljer vi oss ganska mycket från SvP.

Dessa skillnader kanske inte uppfattas så tydligt av gemene man i nuläget. Man kanske inte tycker att dessa skillnader borde spela någon roll, att det är irrelevant och att vi istället borde enas kring en fråga som invandringsmotståndet och utöver det ha ”högt i tak”. Men invandringsmotstånd är endast något som i bästa fall kan bromsa den destruktiva process vi står inför, inte ställa upp ett verkligt alternativ till det nuvarande systemet. Och detta, den långsiktiga politiken, att ha visioner och mål som vi kämpar för, är av avgörande betydelse för att den nationella rörelsen inte ska förstelna till, eller rentav bestå som, ett reaktionärt fossil.

Skillnaderna kan därför inte ignoreras, utan är av avgörande betydelse för vilken politik som kommer dominera den nationella rörelsen i framtiden och hur saker och ting kommer att utveckla sig.

Om vi i nuläget inte hade bildat en parlamentarisk gren hade det för oss i praktiken varit detsamma som att mer eller mindre ge upp, acceptera framtida marginalisering och låta andra åsiktsriktningar och en annan politik dominera. Vi är helt enkelt förpliktigade att bruka de medel som står tillhanda och inse att det nu handlar om att vinna eller försvinna.

Rent konkret kommer vi inom kort påbörja en namninsamling för att registrera det nya partiet. För detta behövs 1500 namnunderskrifter och jag hoppas att många av er som läser detta bidrar genom att skriva under. I samband med namninsamlingen kommer vi även att offentliggöra partiets namn och dess partiprogram.

Vi hoppas på ditt stöd!


  • Publicerad:
    2014-10-02 11:27