Fredagen den 14 april samlades aktivister ur Motståndsrörelsen för att hedra minnet av krigshjälten Gösta Hallberg-Cuula, som stupade på Svirfronten i Finland 1942.

Runt tvåtiden på fredagen samlades aktivister ur Svenska motståndsrörelsen vid Norra begravningsplatsen för det årliga högtidlighållandet av Gösta Hallberg-Cuula. Även en del ej organiserade nationella slöt upp för att tillsammans med Motståndsrörelsen hylla krigshjälten.
Regnet låg i luften denna gråa aprildag och medförde en dunkel och aningen bister stämning. Under disciplinerade former ställde deltagarna upp sig tre och tre för att gå den korta vägen mot hjältens grav under tystnad.

En känsla av vördnad infann sig i och med att tåget närmade sig graven. Deltagarna formerade sig i en halvcirkel framför graven medan en aktivist lade ner organisationens krans vid graven och Magnus Söderman från Motståndsrörelsen tog till orda.

Magnus Söderman talade kort om Gösta Hallberg-Cuulas liv och gärning. Han berättade att Gösta som SA-man och propagandachef för NSAP (det svenska nationalsocialistiska partiet) i Stockholm enträget spred det patriotiska budskapet och hur han med en brinnande glöd deltog i kampen för vårt folks överlevnad. Söderman berättade också hur Gösta som en av de första anmälde sig som frivillig när Finska vinterkriget bröt ut; att han efter vinterkriget återvände till Sverige för att åter igen anmäla sig som frivillig när fortsättningskriget bröt ut. Gösta Hallberg-Cuulas liv ändades sedermera i Finland; han blev en av många unga europiska soldater som miste sitt liv i den delen av vår ödeskamp vår ras utkämpade på östfronten.

Gösta Hallberg-Cuula var, som Söderman påpekade i sitt tal, en manifestation av den nationalsocialistiska kämpen. En man som agerade efter sin övertygelse och med glädje var beredd att offra vad än som krävdes i kampen för sitt folk och land. Män som Gösta Hallberg-Cuula och alla de andra frivilliga som kämpade och dog i kriget mot bolsjevismen måste vara våra främsta inspirationskällor idag.

Efter talet så uppmanades deltagarna att, inför denna hjältegrav, svära att fortsätta denna vår livsviktiga kamp, och göra sig redo att offra vad som än må krävas. En stund av tystnad och eftertanke avslutade Södermans tal.

Efter talet stod det fritt för den som ville att själv lägga ner blommor vid graven, eller helt enkelt visa sin respekt för den fallne. En kvinnlig aktivist i Motståndsrörelsen valde att recitera ett väl valt stycke ut Eddan; ”Fä dör, fränder dö, även själv skiljes du hädan, men eftermälet aldrig dör för envar, som ett gott har vunnit!”

Gravskändarna kom till korta
Med tanke på händelsen år 2005 då anarkister från en eller annan obskyr sekt skändade Gösta Hallberg-Cuulas gravsten inför minnesdagen hade Motståndsrörelsen vidtagit mått och steg för att detta inte skulle upprepas. Ett antal frivilliga aktivister dygnet runt-bevakade gravplatsen. Vi önskar rikta vår djupaste tacksamhet till dessa kamrater.

Fyra patrioter överfölls dock på St. Eriksplan av ett 20-tal anarkister. Kamraterna tog ställning i en butik där de beväpnade sig med glasburkar vilka kastades mot angriparna. De knogjärns- och glasfalskbeväpnade anarkisterna fick lov att retirera från butiken och på vägen därifrån överföll de även en civilklädd polisman som försökte hålla kvar en av gärningsmännen.

Patrioterna klarade sig utan några allvarliga blessyrer och vi kan åter igen konstatera att anarkisterna inte lyckades med vidare mycket – hur mycket de än nu vill tro det.

Vi tackar alla som slöt upp på hedrandet av Gösta Hallberg-Cuula. Låt oss nu hedra denna kämpes minne varje dag, genom kamp mot fienden för vår Ras.


  • Publicerad:
    2006-04-16 00:00