INFORMATION. Nordiska motståndsrörelsens finska hemsida Kansallinen Vastarinta ligger för tillfället nere. Man utreder för närvarande orsaken till driftsstoppet och mer information kommer att publiceras senare.

Innan sidan slutade att fungera publicerade man en artikel om den finska extremvänstern vilka har planerat en gratiskonsert i Jyväskylä i mellersta Finland. Kansallinen Vastarinta skrev även om finska vänsterförbundets finlandssvenske ledare Li Anderssons kontakter med extremvänstern i Finland. Antifascisterna i Finland har försökt att bilda en våldsam terrorrörelse likt den nu nedlagda Revolutionära Fronten i Sverige.

Alternativa finska medier har återpublicerat de båda artiklarna från Kansallinen Vastarinta och en sammanfattning av dessa två kommer att publiceras inom kort här på Nordfront.


  • Publicerad:
    2016-08-30 22:00