USA. I byn Leith i North Dakota håller just nu den amerikanske nationalisten Craig Paul Cobb på att köpa upp mark för fullt. Målet är att den lilla avsomnade byn med hjälp av demokratiska medel successivt ska tas över av nationalister.

leith

Craig Paul Cobb, som i USA benämnts som ”en av de mest extrema nazisterna”, har sedan ett år tillbaka köpt upp mark i den lilla byn med 19 invånare. Valet av plats är ingen slump, då vita utgör 90 procent av befolkningen i North Dakota, och upp till 97 procent i Grant County där Leith ligger. Förutom sitt eget tvåvåningshus äger Cobb sexton andra tomter som han säljer till andra nationalister för en dollar styck. Han uppmanar dem att flytta till Leith, bli medborgare och rösta i val och på så vis säkra kontrollen över samhället.

Två av de mer namnkunniga som hittills nappat är Tom Metzger, tidigare Grand Wizard i Klu Klux Klan samt grundare av White Aryan Resistance, och Alex Linder, grundare av Vanguard News Network. Föga förvånande har Cobbs ambitioner inte passerat obemärkt förbi: som motreaktion har andra invånare börjat köpa upp mark i syfte att förhindra att den hamnar i Cobbs händer.

Källor:
White Supremacists Making Bid to Take Over North Dakota Town
Mayor: ’Everybody’s wound up’ over plans for white supremacist takeover of N.D. town
A crazy-ass white supremacist is trying to take over a small North Dakota town


  • Publicerad:
    2013-08-23 22:10