MÅNADEN SOM GÅTT. Nordfront både befinner sig på och utgör ett politiskt slagfält.

Månaden som gått:

I Månaden som gått reflekterar chefredaktören Fredrik Vejdeland över den gångna månaden och visar hur arbetet utvecklats och kommer att fortskrida. Statistik varvas med analyser och visioner i olika ämnen som rör Nordfronts arbete.

Nordfront befinner sig på ett slagfält där vår fiende är systemet. Vår ”armé” är förhållandevis liten, men för varje månad ökar vårt antal och de som stödjer oss. Många som tidigare läst och kommenterat på systemtidningar som Aftonbladet går nu över till Nordfront och andra alternativa medier. Samtidigt får vi ständigt nya medarbetare.

Nordfront på arenan
Frustrerade över detta faktum beskrivs vi av media, i otaliga hets- och lögnkampanjer, som exempelvis ”järnrörssajter” och våra läsare som ”näthatare”. Som ett led i försöken att tysta oss blir vi åtalade samtidigt som politikerna med ljus och lykta letar efter nya sätt att hindra vårt budskap från att nå ut till folket. På det slagfält vi befinner oss på finns ingen ”demokrati”. Allting handlar om vem som ska definiera omvärlden och här vill inte systemet släppa ifrån sig sitt åsiktsmonopol.

slagfält1

Nordfront är farliga. För systemet. Vi är inte störst av de invandringskritiska nättidningarna (där inräknade Avpixlat och Fria Tider) men vi har stor verkan på dem som besöker sidan och är därför ämnade för framtiden.

Andra nationalistiska mediealternativ angriper oftast bara problemens symptom (invandring och invandrare) och skrapar på ytan. Istället för att välja den långa, men på lång sikt vinnande vägen, skapar de genom sina ytliga artiklar den sortens läsare som hela tiden kräver stimulans och måste underhållas med hjälp av nya symptom-artiklar. Nordfront angriper istället själva roten till problemet, uttalar dess namn och gör det öppet med våra egna namn. Därmed blir våra läsare inte bara passiva mottagare av ett budskap utan självständiga och aktiva propagandister för vår sak.

Därför är vi farliga.

Ytterligare avancemang
På detta slagfält vinner vi hela tiden mark och under november månad har vi återigen visat att vi avancerar. Som exempel på detta har vi under månaden rekryterat fem nya skribenter där halva delen nu tillhör nyhetsredaktionen och den andra halvan skriver historiska artiklar.

folkbildning1

För nyhetsredaktionens del har detta resulterat i fler notiser och artiklar än vanligt och för Nordfronts historiska satsning – Dagens datum-projektet – innebär de nya medarbetarna att gamla skribenter avlastas och nu kommer kunna skriva mer om andra saker. Från och med nästa år kommer ni därför få se mer krönikor och kommentarer på Nordfront, något vi vet varit lite av en bristvara.

Under hösten har vi på redaktionen rekryterat ungefär tio nya eller nygamla medarbetare som bidrar till Nordfront i varierande grad. Under samma period har vi förlorat en skribent. Dessa nya medarbetare gör att vi inte enbart kan skriva lite mer än förut utan att vi även blir snabbare. Vare sig det handlat om större händelser i Grekland, Slovakien, Ryssland eller Sverige så är vår rapportering ofta både först och mest grundlig.

Nordfront direktuppdaterade om Gyllene grynings massiva demonstration utanför det grekiska parlamentet.

Nordfront direktuppdaterade om Gyllene grynings massiva demonstration utanför det grekiska parlamentet.

Nordfront – ett slagfält
Det främsta beviset för att vi är farliga för systemet är att Nordfronts kommentarsfält i sig själv utvecklats till ett slagfält mellan olika politiska idéer. Inte på någon annat nationellt eller invandringskritiskt kommentarsfält finns det så många olika svenskfientliga element som provoceras av budskapet som på Nordfront. Detta blev återigen tydligt under den gångna månaden, särskilt efter Motståndsrörelsens stöddemonstration för Gyllene gryning.

Systemets 50-öres-arméer, vare sig det handlar om ”rödingar”, liberaler, hjärntvättade lämlar eller bara svenskfientliga troll, och oavsett om de faktiskt är utkommenderade eller inte, drar sig till Nordfront. Just för att vi provocerar genom att angripa problemets rötter och inte symptomen.

slagfält2

Jag har sagt det tidigare och säger det igen, att en kamp om idéerna gynnar vår sak, inte minst när den sker på Nordfront. Förutom att Nordfront blir den plats där allt händer får vi en arena där vi (läs: de som argumenterar för den nationella saken i vårt kommentarsfält) gång på gång kan besegra systemets och mångkulturens företrädare även i diskussioner. Att detta sker öppet är viktigt för att visa skillnaden mellan oss och dem.

Redaktionsmedlem utsatt för politisk förföljelse

Pär Öberg utesluten på grund av sina politiska åsikter.

Pär Öberg utesluten på grund av sina politiska åsikter.

Under november månad har Nordfronts redaktionsmedlem (och medlem i Svenska motståndsrörelsens riksledning) Pär Öberg blivit utesluten ur skolstyrelsen.

Men folk på bygden, och uppenbarligen också skolans rektor, verkar inte ha varit helt överens med den hycklande kommunchefen om att det är okej att sparka ut människor enbart på grund av deras politiska åsikter.

Därför kände sig den svenskfientliga tidningen DT manad att starta ett drev med målet att framställa Motståndsrörelsens medlemmar som kriminella som inte borde få ha några rättigheter i samhället. DT:s lögnkampanj bemöttes sedan av Nordfront.

En utmanare av falska världsbilder
I november har vi fortsatt reda ut felaktigheter i historieskrivningen. Mest läst och kommenterad av de många historiska artiklarna under månaden var artikeln om Kristallnatten som publicerades på själva 75-årsdagen. Artikeln belyste hur Kristallnatten faktiskt gick till och visade att den inte alls var sanktionerad av Tysklands ledning (som ofta påstås) samt att den ägde rum efter att en judisk terrorist begått ett politiskt mord på en tysk ambassadsekreterare (som aldrig nämns). Att artikeln skapade sådana reaktioner visar hur viktiga den här sortens artiklar faktiskt är.

kristallnatten_fram

Andra historiska artiklar som utmanade falska världsbilder handlade om olika fall av krigsförbrytelser som skett i demokratins namn. Under månaden berättade vi om Hadithamassakern, historien bakom de allierades terrorbombningar mot civila (så kallade strategiska bombningar) samt hur de allierade oprovocerat anföll en neutral stat.

2005_Marine_Killings_in_Haditha1

Andra intressanta artiklar med infallsvinklar som du inte får i systemtrogen media var mordet på John F. Kennedy, historien om varför NS-Tyskland vände sig mot Nobelpriset, hur Einstein stal sin formel samt en redogörelse för Hossbach-protokollet, som fungerade som ”bevis” för NS-Tysklands skuld till andra världskriget.

einstein_de_pretto-460x175

Nordisk historia
Under månaden fortsatte vi att berätta om de många hjältar, vetenskapsmän och andra framstående personer som kommer från Norden. Artiklarna berörde Finska vinterkriget, Anders Celsius, Ole Römer, Slaget vid Narva, Wilhelm Tell och Palnatoke, SAAB 90 Scandia, Adam Oehlenschläger, Sång till Norden (Sveriges ursprungliga nationalsång), Tegnérs hyllningsdikt till Norge, Slaget vid Lützen, SAAB 32 Lansen samt kämpen Arne Myrdal.

Battle_of_Narva_1700

Till sist vill jag rikta ett stort tack till alla skribenter som i vårt kommentarsfält gång på gång vinner diskussioner för den nationella saken (ni vet vilka ni är) samt uppmana fler att befinna sig även på detta slagfält. Framåt!


  • Publicerad:
    2013-12-15 22:23