Nordfront har sedan en tid tillbaka erbjudit möjligheten till debatt men vi har nu tagit beslutet att lyfta denna del och ge den mer status än tidigare. Då vi vill att debatten ska vara så konstruktiv som möjligt har vi infört regler och riktlinjer för hur den ska gå till. Nedan följer vad potentiella debattörer bör tänka på.

* Nordfront Debatt syftar till att föra fram frågor som bidrar till rörelsens utveckling, den kommer inte fungera som en arena för enskilda individers behov och önskemål.

* Vi beslutar om vilka ämnen som bör debatteras och inte, men vi tar gärna emot förslag. Om vi anser att ett aktuellt ämne redan är avhandlat, eller att Motståndsrörelsens och/eller rörelsens linje är bestämd, kan vi välja att avslå vidare debatt.

* Vi ställer höga krav på inläggens kvalitet.

* Takt och ton gäller.

* Osaklig kritik mot nationella organisationer eller personer kommer inte att godkännas.

* Vi kan tillåta meningsmotståndare att debattera om det sker på ett konstruktivt sätt.

* Anonymitet: Vi ser helst att utomstående debattörer går under eget namn men kan göra undantag. Skribenten får under inga omständigheter vara anonym för Nordfronts redaktion. Motståndsrörelsens egna skribenter får ej vara anonyma.

Skicka in ditt bidrag till Nordfronts redaktion.


  • Publicerad:
    2012-09-30 21:52