Den 7 september är Emil Hagberg kallad till ytterligare ett tryckfrihetsmål. Denna gång gäller det en kommentar som publicerades 13 april 2011 på www.patriot.nu som enligt JK utgör hets mot folkgrupp.

Kommentaren som är anmäld kritiserade ”finansjuden” och inleddes med ”Sagan snart slut för finansjuden”. JK har alltså ansett att finansjudar är en folkgrupp. JK har även i kommentaren reagerat på ordet mediajude, även detta skulle då utgöra en egen folkgrupp. Pär Öberg är kallad som vittne för att ge sin version till varför vi publicerade kommentaren. Öberg har även skrivit artikeln som föranledde den anmälda kommentaren: Ny världsvaluta behövs.

Nordfront har ringt upp Pär Öberg för att få lite information om vad som händer.

Hur tror du att det kommer att gå imorgon?
–Faktiskt otroligt svårt att säga, jag tycker att vi har ganska goda argument men samtidigt som jag alltid säger i sådana här sammanhang, så är det ett lotteri hur det kommer att gå. Lagen om HMF är ju som bekant en gummiparagraf där man tycks kunna klassa allt möjligt som olagligt om man tar hänsyn till sammanhang o.s.v. Det är helt enkelt så att om VI skriver en sak så är det allvarligare än om till exempel den politiskt korrekta tidningen Aftonbladet gör det eftersom man anser att vi säger det i ett annat sammanhang. Kort sagt alla är inte lika inför lagen, vilket borde vara mycket grundläggande i en rättsstat.

Är ”finansjuden” och ”mediajuden” folkgrupper?
–Nej självklart inte eftersom båda orden består av en yrkeshänvisning och en folkgrupp så är det just den kombinationen som avses och därmed inte hela folkgruppen. Men i dagens läge så räknas t.ex. homosexuella i allmänhet juridiskt som en folkgrupp. Så vad som är det på riktigt och vad som är det i juridisk mening skiljer sig vilket förstås undergräver hela vår rättssäkerhet.

Varför tror du JK har reagerat så kraftigt mot just ”finansjuden” och ”mediajuden”?
–Att de har reagerat så kraftigt stärker självklart det vi redan vet att sionistiska lobbygrupper har enorm makt i Sverige. Det är idag mycket kontroversiellt att diskutera judars inflytande i såväl finansvärlden som mediavärlden. Sprider man sådana sanningar ska man straffas. Anna Skarhed som är nuvarande JK har flera gånger visat att hon inte tillåter kritik av dessa grupper. Varför hon gör det kan man förstås fråga sig, antigen är hon själv sionist eller så har hon förstått att det gynnar hennes karriär.

Spelar det ingen roll att det som JK har reagerat på stod i en kommentar?
–Nej inte i det här fallet. När den här kommentaren publicerades hade vi s.k. förhandsmodererade kommentarer. Dessa är den ansvarige utgivaren ansvarig för. Det var faktiskt jag som publicerade kommentaren som nu är anmäld men Emil Hagberg höll med om att den skulle publiceras. Från och med 30 juni så är vårt kommentarsfält omodererat vilket betyder att det inte skulle belasta vår ansvarige utgivare om en sådan här kommentar kom in idag.

Är inte tryckfrihetsmål ganska ovanliga?
–Jo så är det. Många advokater har aldrig medverkat i ett tryckfrihetsmål. Vi har dock varit inblandade i ett antal. Vi har dessutom blivit fällda nästan varje gång.

Åklagare Stefan Lind

Vad är det för åklagare?
–Även i detta målet kommer Stefan Lind agera åklagare. Vi har reagerat på att JK alltid använder samma åklagare i tryckfrihetsmål mot oss. Det känns nästan som om de har bildat ett ”dream team” för att sätta dit oss så mycket som möjligt.

I tryckfrihetsmål har man chansen att bli friad av en jury, kan du kommentera detta?
–Ja det är den enda typen av rättegångar i Sverige där man har en s.k. jury. Det är dock nio ledamöter som alla är politiskt tillsatta så det är ju inte direkt något tvärsnitt av befolkningen. Som bekant brukar Motståndsrörelsen inte vara så populära bland de etablerade partierna som vi ofta kritiserar. Om sex av dessa nio anser att vi har gjort oss skyldiga till ett tryckfrihetsbrott går det vidare till själva tingsrätten. Annars frias vi direkt. Jag skulle tro att vårt enda hopp är just att juryn friar oss, men vi får se.

Vi tackar Öberg för de svaren och lovar att återkomma med mer information i fallet. Förhandlingarna börjar imorgon klockan 09.30 i Stockholms Tingsrätt.

FAKTA tryckfrihetsdomstolar

Tryckfrihetsdomstolar dömer i tryckfrihetsmål och förs i tingsrätterna. Det är Justitiekanslern som skall vaka över att de gränser för tryckfriheten som anges i tryckfrihetsförordningen inte överskrids. Det är också Justitiekanslern som beslutar om åtal och det är Justitiekanslern ensam som är åklagare. Vid tryckfrihetsmål skall frågan om brott föreligger, prövas av en jury om nio medlemmar vilka alla måste ha tjänat som nämndemän och vara bosatta inom länet där målet prövas. Sex jurymedlemmar måste vara överens om att tryckfrihetsbrott föreligger för att straff skall kunna utmätas. Av alla svenska domstolar är det endast i tryckfrihetsdomstolarna som det förekommer en jury. En tingsrättsdom i ett tryckfrihetsmål kan överklagas till högre instans.


  • Publicerad:
    2012-09-06 12:11