Är det förbjudet att kritisera ”finansjuden” eller att endast använda begreppet? Det anser Hovrätten i en dom som meddelades idag. Emil Hagberg är än en gång dömd för hets mot folkgrupp i egenskap av ansvarig utgivare för Motståndsrörelsens nättidning.
Dom meddelades idag 11:00 av Svea hovrätt i det fall där JK har anmält en kommentar på Motståndsrörelsens webbsida för hets mot folkgrupp. Kommentaren kritiserade något som skribenten kallade för ”finansjuden”.

Nu är det alltså fastslaget att man inte får använda ovanstående begrepp i ett kritiskt sammanhang. Detta är alltså från och med nu olagligt.
Emil Hagberg döms till 1 månads fängelse, vidare skall han betala sammanlagt 8641 kronor till staten för advokatkostnader och till brottsofferjouren.
Tidigare har insamling till Emil skett av våra läsare i detta ärende, han har 11000 kronor som han kan använda till böter och inkomstbortfall.

Tingsrätten motiverade sin dom på följande sätt:

Sett i sitt sammanhang – särskilt med hänsyn till rubriken Sagan snart slut för finansjuden- är det enligt tingsrätten tydligt att uttalandet i kommentaren syftar på folkgruppen judar. Det budskap som förmedlas är att det är judar som är hänsynslösa kapitalister. Det står även klart att orden parasiter och kryp i uttalandet syftar på judar. I sitt sammanhang uttrycker dessa uttalanden missaktning för folkgruppen judar. Vidare måste uppmaningen ”res galgar” i sitt sammanhang ses som ett tydligt hot angående vad som kan ske om judarna kommer till Sverige. Att galgar ska resas inför någons ankomst innefattar ett dödshot, vilket är särskilt allvarligt. Sammantaget finner tingsrätten att uttalandena klart överstiger gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion och ger uttryck för missaktning och hot mot judar. Det är därmed styrkt att Emil Hagberg har gjort sig skyldig till yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp.

Ovanstående uttalande är alltså nu fastställt av Svea Hovrätt.


  • Publicerad:
    2013-03-22 11:26