TEKNIK. Ett kanadensiskt företag har utvecklat en teknik som gör det möjligt att böja ljusstrålarna runt ett föremål och på så sätt göra det osynligt.

En ny teknik, Quantum Stealth, som gör att det effektivt går att dölja föremål och människor har utvecklats av det kanadensiska företaget Hyperstealth Biotechnology. Inte bara själva föremålet döljs utan även dess skugga.

Tekniken bygger på ljusbrytning och en av målgrupperna som tänks få användning av den är militären. Det förutspås även mer fredliga ändamål som att till exempel dölja ventilationsanläggningar på hustak.

Det fungerar på så sätt att ett tunt material ”böjer” ljusstrålarna runt ett föremål som då ser ut att försvinna då istället omgivningen och bakgrunden framträder.

Källa:
Här blir han osynlig bakom ”ljusbrytande” materialet


  • Publicerad:
    2019-11-24 21:35