SVERIGE. Enligt Ekot har Sverige ett juridiskt problem då det saknas rättslig praxis för ett fenomen som blivit allt vanligare, nämligen att våldtäktsmän påstår att de måste ha utfört våldtäkten i sovande tillstånd och därmed saknat uppsåt och bör frias.

De senaste åren har flera män friats efter att de påstått att de sovit när de begick en våldtäkt. Av 18 sådana fall som Ekot granskat friades tio av männen. I fem av de friande fallen friades mannen endast då rätten inte kunnat utesluta att mannen sovit under våldtäkten.

Två av de friande domarna innehåller formuleringen att det inte är ”helt osannolikt” att mannen sov under övergreppet, vilket kritiserats som ”olyckliga formuleringar” och inte överensstämmande med svensk rättspraxis där påståenden ska vara ställas bortom ”rimligt tvivel” för att godtas.

Fenomenet med våldtäkter i sömnen kallas ”sexsomni” och är vetenskapligt bevisat. Ekot skriver följande:

Det går att ha sex i sömnen, visar den forskning som gjorts på området. Men det gäller bara ett fåtal personer med speciella sömnstörningar. Hos dem är det också i regel ett återkommande beteende. Men ingen av de som friats från våldtäkt i Sverige på grund av sexsomni hade någon sexsomnidiagnos.

På grund av detta efterfrågas nu prejudikat från Högsta domstolen som tings- och hovrätter sedan kan följa för att se till så att ingen döms oskyldig men också så att ingen skyldig person smiter undan straff genom att påstå att han sov under våldtäkten.

Källa:
Experter oroade av våldtäkter i sömnen – riskerar behandlas rättsosäkert


  • Publicerad:
    2016-11-02 12:25