INFORMATION. Nordfront publicerar härmed ett meddelande från Finland med viktig information om Nordiska motståndsrörelsens utveckling i vårt östra grannland.

hkikoti3

Under mitten av oktober utannonserade Nordiska motståndsrörelsen i Finland två större reformer: Nya aktivitetslokaler och en ny rådsbaserad organisationsstruktur.

Aktivitetslokalen Koti (”hem” på finska) har blivit ett av Motståndsrörelsens kännetecken i Finland. Den första Koti-lokalen grundades i Åbo. Sedan dess har vi organiserat sportaktiviteter, säkerhetsträning, kulturella tillställningar, politiska föreläsningar och internationella presentationer för finländare intresserade av nationalradikal politik.

14003154

Helsingfors storstadsområde utgör centret för inhemsk politisk radikalism, så det var därför naturligt att grunda det nya Koti där.

Lördagen den 17 oktober organiserade vi öppningen av det nya Koti. Samma vecka höll det nya rådet sitt första möte.

Öppningen av Koti
Runt 50 gäster deltog på den fullsatta öppningstillställningen. Innan den officiella tillställningen började kunde de närvarande socialisera och besöka Kadulle (Motståndsrörelsens finska butik).

14003164

Janne Kujala agerade värd för tillställningen. Han talade om den nya lokalen och hur den kommer att användas. Sportaktiviteter kommer arrangeras flera gånger i veckan. Det kommer också hållas politisk utbildning, kulturella tillställningar och mycket mer i den nya lokalen. Gästerna visades idrottslokalen, biblioteket och butiken.

14003141

Därefter var det dags för Johannes Murtos och Olli Lepistös föreläsning. De höll en generell presentation av Motståndsrörelsen, vår ideologi, våra arbetsmetoder, krav för aktivister och olika projekt som organisationen driver.

hkikoti2

Presentationen var speciellt framtagen för de som ännu inte är medlemmar i organisationen. Många vanligt förekommande frågor besvarades och ”den större bilden” förmedlades. Gästerna informerades om våra konkurrensfördelar gentemot populistiska högerpartier. Strategi diskuterades och många konkreta exempel från olika delar av Europa togs upp för att konkretisera budskapet. Syftet var att förklara varför vi valt vägen som en radikal nationalsocialistisk kamprörelse.

Närvarande var också ledaren för Motståndsrörelsen i Norge, Haakon Forwald, som höll ett kort tal där han gratulerade de finska kamraterna för den nya lokalen och framförde hälsningar å Nordiska motståndsrörelsens lednings vägnar.

Motståndsrörelsen i Finlands nya råd
Senare samma vecka höll ledningsrådet för Motståndsrörelsen i Finland sin första sammankomst.

Beslutet att bilda ett finskt råd fattades baserat på utvecklingen i Finland. Lokala aktivistgrupper har växt å ena sidan och å andra sidan så har det finska rättsväsendet blivit alltmer fientligt mot nationalradikala aktivister.

Efter massarresteringen i Jyväskylä tidigare denna höst blev det uppenbart att polisen kommer använda vilka trick som helst för att gripa nationalister för fabricerade ”brott” enligt deras verkliga eller antagna roll i Motståndsrörelsen. Som domar mot nationalister i finska domstolar de senaste åren visar gäller samma godtycklighet i rätten.

Finska Justitiedepartementet har också genomfört en reform gällande ”hatbrott” som i grund och botten är designad för att förfölja nationalistiska aktivistgrupper, då de nu kan klassificeras som ”organiserade kriminella gäng”.

Genom att grunda ett råd har vi gjort det ledande organet för Motståndsrörelsen i Finland mer transparent, vilket vi tror kommer förbättra vårt lagliga skydd.

Rådet består av alla lokala aktivistgruppers ledare samt fem medlemmar med specialuppgifter. Rekrytering och och publikationsrelaterat arbete leds av Antti Lehto och Paavo Laitinen. Antti Niemi och Johannes Murto är ansvariga för planeringen av aktivism. Otto Rutanen ansvarar för de internationella relationerna.

Då varje lokal aktivistgrupp är representerad i rådet räknar vi med att den nya organisationsmodellen kommer leda till ett internt kunskapsutbyte som höjer kvalitén på vår aktivism överallt i Finland.

Grundandet av rådet kommer inte innebära någon synlig kortsiktig förändring, men på lång sikt kommer det leda till ännu mer professionell och effektiv aktivism!

Mer bilder:

14003138

14003148

14003153

hkikoti4

a12322cf-aaee-4d2a-aa4b-d7acbdfe082c


  • Publicerad:
    2015-11-04 00:30