Regeringen har beslutat att ta bort den grundersättning kommunerna erhåller från staten för mottagande av nyanlända flyktingar.

Grundersättningen kommer att ersättas med en ny, prestationsbaserad ersättning. Ju fler invandrare en kommun tar emot, desto högre ersättning erhåller kommunen från staten.

Orsaken till den nya reformen är att staten vill skapa  ett ekonomiskt incitament för kommunerna att öka sin ”mottagningskapacitet”, för att därigenom möjliggöra en ökning av den totala invandringen.

Utöver detta bidrag föreslår regeringen även att kommunerna ska få ersättning för hyreskostnader. På så sätt väntas kommunerna utöka tillgängligheten av bostäder för de nyanlända invandrarna.

Denna ökning anses vara nödvändig eftersom invandringen år 2013 väntas bli den största i Sveriges historia. Enligt vissa bedömare kommer antalet beviljade uppehållstillstånd fördubblas jämfört med förra året. Med andra ord kan över 180 000 personer komma att beviljas uppehållstillstånd nästa år.


  • Publicerad:
    2012-09-18 20:18