FINLAND. I vårt östra grannland har ett nytt radikalt och nationalistiskt parti bildats. Just nu pågår en insamling av de 5 000 namn som behövs för att registrera ett parti i Finland.

I Finland har det lanserats ett nytt radikalt nationalistiskt partiprojekt vid namn Folkgemenskap (Kansan yhtenäisyys). Partiprojektet skiljer sig från sina föregångare med tanke på partiets kompromisslösa mål.

Just nu samlar partiet Folkgemenskap in namnunderskrifter för registrering och är öppna för samarbete med andra nationella organisationer, oavsett bakgrund. Efter sitt första kvartal har partiet redan lyckats samla in tusen namn.

Att bilda ett nytt parti i Finland är något mer omständligt än i många andra länder, då man under ett års tid måste samla in 5 000 namn för ändamålet. Detta kan jämföras med Sverige, som har en större befolkning, men ändå bara kräver 1 500 namnunderskrifter för att registrera ett nytt parti. Partiet låter dock hälsa att man utan problem kommer att kunna uppnå målet.

På partiprojektets hemsida, kansanyhtenäisyys.fi, har man publicerat en artikel som beskriver partiets politiska mål. Det handlar om att stänga gränserna för invandring av främlingar, förstatligande av banker, omedelbart utträde ur EU och Nato, samt skyddandet av det finländska blodet, folkhälsan och familjen.

Man beskriver även hur projektet skiljer sig från tidigare nationalistiska partiprojekt:

För att lösa invandrings-, ekonomi- och försvarskrisen har flera små partier etablerats i Finland under de senaste åren. Men de har dött ut snabbt för att de saknat ett omfattande politiskt program och engagerade anhängare som är redo att ta kampen bortom Internet och ut på Finlands gator, trots motstånd från media och elit.

På hemsidan finns också namninsamlingen, som alla finska medborgare som vill stödja partiprojektet kan fylla i. Vidare finns kontaktinformation för personer och grupper som är intresserade av att stödja projektet.

Så här skriver man om varför det är viktigt att stödja Folkgemenskap:

Det finns många anledningar till att stödja vårt parti. Några av de som skrivit under namninsamlingen är fullt eniga med alla våra politiska mål och anser att ett nytt parti är det enda sättet att rädda Finland på. Andra skriver under för att ett mer radikalt och oppositionellt parti exempelvis tvingar de mer etablerade partierna till att föra en striktare invandringspolitik.

Vi uppmanar nationalistiska individer och organisationer att stödja vårt parti på det sätt som passar. Vem som helst kan hjälpa till genom att samla in namn eller göra reklam för partiet på sin hemsida eller sociala medier.

Insamlade namn kan skickas till:

Kansan yhtenäisyys ry
PL 15
00811 HELSINKI
FINLAND

Kontaktinformation för projektet:

Hemsida: kansanyhtenäisyys.fi
E-post: kansanyhtenaisyys@protonmail.com
Twitter
Facebook


  • Publicerad:
    2018-11-06 09:00