Abraham Landau ska ha överlevt 14 koncentrationsläger och betraktades länge som odödlig.

abraham_landau

Nyligen publicerade Nordfront en nyhet om ”förintelseöverlevaren” Emerich Roth som fått hedersutmärkelsen ”Årets livsgärning” för ”sitt lidande i koncentrationslägren” samt för att han ”motverkar rasism och utanförskap”. Emerich Roth säger sig ha överlevt inte mindre än fem koncentrationsläger under loppet av 14 månader och har under många år gjort en hacka på att sälja denna historia som föreläsningar på skolor.

Roth är dock inte ensam om att vara i det närmaste odödlig. I kommentarsfältet till Nordfronts notis tipsades även om den judiske överlevaren Moshe Peer som ”sändes till gasakammaren vid minst sex tillfällen” (men överlevde) och Josef Szaron, som satt i åtta läger.

Roth, Peer och Szaron är dock bara amatörer i överlevnadsteknik i koncentrationslägermiljö. I en artikel som publicerades 23:e december i SouthCoastToday, som handlar om att ett förintelsemuseum hedrar Abraham Landaus minne, framgår att denne Landau ”skulle uthärda förnedringen i 13 koncentrationsläger, som inrättades av Hitler som sin ’slutliga lösning’ av den judiska rasen”. Tidningen har dock dragit ner siffran något – möjligen för att alltför många koncentrationsläger skulle kunna uppfattas som lite hopdiktat – och andra källor talar istället om 14 koncentrationsläger. Landaus familjemedlemmar ska inte ha haft lika tur som Landau eftersom ”förintelsen” ska ha dödat alla 95 medlemmar av hans egna familj.

Abraham Landau dog till sist av en stroke år 2000.


  • Publicerad:
    2012-12-26 16:44