KRÖNIKA. Jörgen Kromann förklarar här varför mindre reformer inte räcker och Nordiska motståndsrörelsens revolutionära kamp för folkets överlevnad och välmående är nödvändig.

Vi är det enda partiet som vill avskaffa det nuvarande, korrupta samhällssystemet som tillåter hemliga sammankomster mellan politiker och internationell storfinans, åsiktsförtryck, mediemonopol, företagstruster, överstatliga dekret, falsk värdegrund och besuttna politiker som vänt ryggen till vårt folk.

Vi är det enda partiet som vill avskaffa sig självt i ett nytt samhällssystem!

Vi är inte politiker och vill inte bli det!

Vi är komna ur folkdjupet och vill förbli där!

Vår samhällsvision är att politiker och partier ska ersättas av folkvalda som är praktiskt arbetande och personligt ansvariga inom statsapparatens samhällsfunktioner. Dessa ska tillsättas och avsätts genom fria val.

Vi ska således i framtiden välja kompetens och visad idealism i praktiken och inte rösta på karriärister som ler falskt på en reklamaffisch.

Våra företrädare ska alltid leva som folkflertalet. Innan de tillsätts, när de verkar och när de eventuellt avsätts eller slutar efter lång och trogen tjänst.

Dagens berikade politiker har mer gemenskap sinsemellan och med det sk näringslivet än med dem som röstat in dem i kommuner, landsting och riksdag. Därför har det nuvarande samhällssystemet visat sig odugligt att försvara vårt folk. Detta är mycket viktigt att konstatera!

Det är fullt möjligt att en del bra krafter förutom vår rörelse nu kan röstas in i kommande val. Dessa kanske kan väcka vissa frågor i försök att reformera systemet till en viss återhållsamhet vad gäller invandring, bidrag och negativ särbehandling av svenskar.

Det är möjligt att det i så fall bromsar det som sker en aning. Det kan man tycka är bra, men samtidigt ger det illusioner om det nuvarande systemet som aldrig kommer att släppa ifrån sig makten frivilligt oavsett valresultat. Det kan radikalisera men samtidigt bromsa den nödvändiga politik som behöver komma fram. Tiden rinner ut!

Nordiska motståndsrörelsen tvekar inte att politiskt konfrontera folkförrädarna vare sig genom agitation på gator och torg eller i olika politiska församlingar. Det har redan bevisats på många sätt. Men vi nöjer oss inte med det. Vi behöver revolutionerande grundläggande förändringar och därmed en ny konstitution.

Den globala makteliten tvekar inte att göra allt för att behålla kontrollen över oss och alla vita stater i vår värld. De kommer aldrig att frivilligt släppa ifrån sig makten över vare sig Sverige, Norden eller Europa frivilligt.

Vi får inte verklig makt bara genom eventuella mandat i riksdagen eller i kommunerna. Vi får om möjligt tribuner för agitation och avslöjanden som kan resa vårt folk. Det går inte att reformera bort en demokratur. De som tror det är möjligt kommer att inse fakta så småningom.

Den verkliga makten “tar” vi inte över från andra genom parlamentariska kompromisser eller förslag, utan den skapar vi endast själva underifrån inom de breda folklagren. Ord har inte mycket värde om det inte finns massor av människor som är beredda att på olika sätt kämpa för dem.

Så låt oss fortsätta på den väg vi redan banat ett gott stycke framåt. Blotta existensen av vår rörelse gör att de hellre släpper efter en aning till AfS och eventuellt SD för att “mota Olle i grind”.

Det visar samtidigt hur betydelsefullt det är för vårt folk att Nordiska motståndsrörelsen får visat stöd och växer.

Har du förstått hela sanningen om vår situation så finns det ingen tvekan.

Rösta för det nya folkgemenskapens samhällssystem som vi behöver, rösta för en nordisk union och rösta för vårt folks överlevnad, trygghet och framtid.

Varje röst på vår rörelse är ett bevis på att en ny tid är i antågande och att de frön vi sått kommer att besegra ogräset.

Varje röst för oss väger därför betydligt tyngre i den dagliga folkrörelsepraktiken än en simpel valsedel vart fjärde år som mestadels avläggs av passiva åskådare som har illusioner om i längden hopplösa reformer medan tiden rinner ut.

När det börjar bli bråttom krävs daglig handlingskraft utan pardon!


  • Publicerad:
    2018-09-04 09:00