Under vecka 14 har två flygbladsutdelningar utförts i Kungälv av Kampgrupp 205 med över 1 300 hushåll delgivna information om Nordiska motståndsrörelsens politiska arbete.

Vädret var vänligt och bemötandet från lokalborna gott, även om en äldre dam återlämnade ett flygblad och menade att man kunde se på motståndsmännen att de inte trodde på Gud och att de behövde hans kärlek.

Svaret blev naturligtvis att vår kärlek till vårt folk är vår drivkraft, men det är tveksamt om damen förstod budskapet.

Sammantaget var lördagens utdelning mest lyckad i antal delade blad och möten med lokalbor. Men klart är att det alltid finns fler som behöver informeras och arbetet fortgår outtröttligt.


  • Publicerad:
    2018-04-16 08:00