DJUR & NATUR Efter en förmodad strid med en annan hane valde en indonesisk orangutang att vila upp sig och applicera ”medicin” på ett stort sår han åsamkats. Detta är första gången man observerat detta beteende bland orangutanger.

För första gången någonsin har man observerat ett djur som använder växter i medicinskt syfte. Orangutangen Rakus i Indonesien hade ett stort sår nedanför ögat som man misstänker att han ådragit sig under en strid med en annan hane. Sedan såg man honom tugga löv från Akar kuning – en växt med anti-inflammatoriska och anti-bakteriella egenskaper – och lägga pastan från de tuggade löven över sitt sår. Efter en månad hade det stora såret så gott som helt försvunnit utan några tecken på infektion.

Forskare menar att orangutangen medvetet använde plantan i medicinskt syfte då djuren sällan äter just den växten och baserat på hur länge ”behandlingen” pågick.

— Han applicerade pastan upprepade gånger och senare satte han också på mer fast växtmassa. Hela processen tog en avsevärt lång tid – därför tror vi att han medvetet applicerade det, säger biologen Isabella Laumer.

Rakus vilade också vid tillfället mycket längre än vanligt, mer än halva dagen, vilket tyder på att han försökte ta igen sig efter skadan.