USA. Utfrågningen av Amy Coney Barrett inför valet till Högsta domstolen sänds live måndag  klockan 14:30, svensk tid.

Videoslice: Youtube.

På måndagseftermiddagen svensk tid klockan 14:30, kan man via Twitter och Youtube se direktsändningen av den amerikanska senatens utfrågningar av Högsta domstolens kandidat Amy Coney Barrett.

Amy Coney Barrett är USA:s president Donald Trumps kandidat till Högsta domstolen.

Hon är 48 år, det äldsta barnet av sju från en kristen katolsk familj. Hon har i sin tur också sju barn; fem biologiska och två importerade från Haiti.

Hennes katolska och traditionella uppfostran gjorde att hon våndats mycket över att balansera sina plikter gentemot barnen och familjen, och sitt arbete, har hon sagt. Hon är gift med Jesse Barrett.

Hennes katolska tro har blivit en politisk tvistefråga i USA. Många är irriterade på att en kristen kvinna ska ersätta den nyligen avlidna judinnan Ruth Bader Ginsburg.

Liberaler i USA är rädda att hon ska försvåra abortmöjligheterna för kvinnor.

Juden Chuck Schumer – ledaren för Senatens demokratiska minoritet – som i dagarna rapporterades vara särskilt utsatt för ”antisemitisk hatretorik” via Twitter, inte minst för hans roll i att försöka ställa Donald Trump inför riksrätt – yttrade för en vecka sedan att hans lesbiska dotter nu var orolig för att hon inte skulle kunna vara ”gift” med sin ”fru” i ett USA där Amy Coney Barrett sitter i Högsta domstolen.

Kristna ifrågasätts – judar hyllas
I december 2017 när hon utsågs till den 7:e appellationsdomstolen, var Barrett tvungen att flera gånger försäkra att hennes kristna tro inte skulle påverka hennes rättspraxis på något sätt.

I motsats till det har Ruth Bader Ginsburgs rättspraxis hyllats för att den delvis har formats av hennes judendom.

Barrets anhängare betraktar henne som noga med att agera rättvist. Hon anses också vara särskilt noga med att följa lagtexter.

Hennes akademiska arbete har fokuserat på konstitutionell rätt, originalism, laguttolkning och prejudikat.

Originalism inom juridiken är ett begrepp angående tolkningen av den amerikanska konstitutionen som innebär att alla uttalanden i konstitutionen måste tolkas utifrån den ursprungliga förståelsen av författarna eller landets folk vid den tidpunkt då konstitutionen ratificerades.

En något schablonartad tolkning av förhållandet till konstitutionen är att republikaner vill att konstitutionen ska styra så mycket som möjligt, medan demokrater oftare anser att den ska ”utvecklas” eller ”omtolkas”.

Ett exempel på det är att införa och utöka föreställningar om ”hatretorik” som en brottskategori för att komma undan den konstitutionella rätten att uttrycka vilka åsikter man vill, vilket garanteras av yttrandefriheten.

Ett annat exempel är motsatsen, att utnyttja yttrandefriheten för att bedriva rovkapitalism på arbetarklassens och småföretagares bekostnad, genom att tolka en koncerns uppköpskraft som ett uttryck för yttrandefrihet.

Många förespråkare för att på dylika sätt ”omtolka” konstitutionen har genom historien varit judar och demokrater.

Blir Amy Coney Barrett invald till Högsta domstolen blir hon den yngsta domaren där. Hon blir då också den femte kvinnan i historien.

Domare i Högsta domstolen blir invalda på livstid.

Utfrågningen av henne kan bland annat ses på Youtube.


  • Publicerad:
    2020-10-11 19:00