Svenska dagbladet publicerade igår ett uttalande från flera organisationer. Bakom artikeln, ”Rasisternas världsbild är inte vår”, står bland annat Barbara Spectre från den judiska organisationen Paideia.

I artikeln framgår att man hade önskat att ”främlingsfientligheten” skulle ha stannat av efter massakern på Utöja. Kritiken mot ”mångkulturen” har emellertid intensifierats och detta ses som ett stort problem.

”När dessa krafter får fritt spelrum och tillåts bestämma vad vi pratar om, och hur, slås förutsättningarna sönder både för en nyfiken dialog mellan människor och för en sund och saklig religionskritik”, skriver man i uttalandet.

Istället är det mångkulturens representanter som ska bestämma vad vi ska prata om. En del av mångkulturens företrädare går nu därför samman i ett nätverk, ”One Sweden”, som säger sig vilja arbeta för: ”Ett Sverige där alla har samma rätt och möjlighet att bidra till utvecklingen, oavsett tro, födelseort eller hudfärg.”

Att alla skulle ha samma rätt och möjlighet att bidra till utvecklingen är något som Barbara Spectre från Paideia, vilka är en av initiativtagarna till projektet, egentligen inte anser. Spectre har varit noga med att påpeka att det är judar som driver den mångkulturella utvecklingen i Europa och att judarna även fortsättningsvis ska leda detta arbete. Se filmklippet nedan:


  • Publicerad:
    2012-07-22 13:23