JURIDIK. Motståndsrörelsens Pär Sjögren har friats i ett fall där han var misstänkt för hets mot folkgrupp på Twitter.

sjögren hovrätt

Pär Sjögren, nästeschef i Motståndsrörelsens femte näste, dömdes förra året för hets mot folkgrupp efter att någon postat inlägg i hans namn på Twitter.

Falu tingsrätt menade då att två inlägg på Sjögrens Twitter-konto hetsade mot judar. Ett av inläggen innehöll en bild på en ful varelse som åt upp Sverigedemokraternas partisymbol. Tingsrätten menade att den fula figuren symboliserade det judiska folket. Det andra inlägget innehöll följande text:

Död åt sion. Leve Gyllene gryning.

Sjögren kunde inte närvara i tingsrätten på grund av olika anledningar men valde att överklaga domen då han ansåg att den var felaktig.

Idag meddelade hovrätten sin dom i fallet och Sjögren friades.

I den juridiskt intressanta domen framgår det att Sjögrens version av händelseförloppet är följande:

Pär Sjögren har uppgett i huvudsak följande. Det är hans twitterkonto som har använts men det är flera personer som har tillgång till kontot. Han är en officiell person eftersom han är nästeschef för Svenska motståndsrörelsen i Borlänge. Hans namn används därför för att sprida budskap i sociala medier. Det är inte han som har twittrat men han känner igen inläggen. Det är inte heller han som har chattat. Han lät bilden och texten vara kvar eftersom han inte ansåg att de utgjorde hets mot folkgrupp. Han tror dock att bilden och texten nu är raderade. Han har redan vid det förhör som hölls med honom hos polisen sagt att det inte är han som lagt ut bilden och texten och att det är flera personer som har tillgång till twitterkontot. Polisen har ändå inte kollat upp IP-nr eller liknande.

Hovrätten gör utifrån Sjögrens utsaga följande bedömning:

Pär Sjögrens invändning att det inte är han som har lagt ut bilden eller skrivit texten har inte, såvitt framkommit i målet, lett till att någon ytterligare utredningsåtgärd har vidtagits från åklagaren. Hovrätten finner inte att hans invändning och hans förklaring till varför hans konto har använts av annan än honom är så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Pär Sjögrens uppgift ska därför ligga till grund för bedömningen. Det är därmed inte visat att Pär Sjögren gjort sig skyldig till brott på det sätt som åklagaren påstått. Tingsrättens dom ska därför ändras och åtalet ska ogillas.

Nordfront har varit i kontakt med Sjögren och frågat vad han tycker om domen.

— Rättvisan har segrat, säger Sjögren.

Hur kommer du hantera Twitter i framtiden?

— Jag och Mollgan kommer fortsätta twittra.

Källa:
Dom B 6714-14


  • Publicerad:
    2015-01-30 14:40