VALKRÖNIKA. Fyra år har gått och ett nytt norskt stortingsval (Riksdagsval) står för dörren. Den 9 september ska det norska folket lockas ut från sina hem och gå till valurnorna för att lägga sin röst.

stemmeseddel

Den 9 september är det återigen stortingsval. Fyra år har passerat med Arbiederpartiet och dess ledare Jens Stoltenberg vid rodret och våra ”folkvalda” är på nytt ute och fiskar röster med löften om förändring. Men som nationalist, nationalsocialist, invandringsmotståndare osv.- vad är dina alternativ?

För politiska dissidenter som oss står ”valet” mellan olika partier som i grund och botten alla stödjer samma destruktiva politik som redan förs av de styrande partierna. Som dissident är det ”demokratiska” systemet i stor grad en illusion. En illusion där vi blir lurade att tro att ”våra röster” betyder något och kan göra en skillnad.

De rådande makthavarnas mål är tydligt. De önskar en raslös grå massa av konsumenter, utan identitet, folktillhörighet och utan styrka, kraft och förmåga att utmana systemet. Exempel på deras destruktiva politik återspeglas i det norska samhället; påtvingad massinvandring, med bl.a. narkotikahandel, våld, prostitution, överfallsvåldtäkter och personrån som följd. Detta i kombination med kampanjer för rasblandning, homosexualitet, promiskuitet, feminism, antirasism o.s.v. Utöver detta har vi en amerikansk underhållningskultur som aktivt stödjer samma mål. Med allt detta har du ett säkert recept för undergången av vårt folk.

Som motståndare till denna dekadens – vad har vi då för alternativ enligt ”systemet”? Jo, vi ska få till en förändring genom att antingen ”rösta” eller engagera oss politiskt i det parti som delar vårt mål (eller delar av vårt mål). Vi ska alltså spela ”spelet” på deras premisser och med deras spelregler. Ett spel vi ALDRIG kan vinna, eftersom det idag inte existerar ett enda seriöst alternativ som arbetar för vårt folk, vår kultur, vår ras och vår framtid! Att välja bland dagens partier – är som att välja mellan pest eller kolera!

valg2013

Personer som inte är så insatta i detta är lätta att påverka så att de röstar på ett parti som t.ex. Fremskrittspartiet (Frp) eller Höyre. Just FrP framställs ofta av systemets propaganda som ett ”invandrarfientligt” parti. I och med detta så fungerar FrP som en säkerhetsventil för systemet, där dissidenter kan slussas in och tro att de genom sin röst på FrP kan förändra situationen som vårt folk och land befinner sig i.

Saken är den att FrP inte önskar att stoppa invandringen, de vill minska invandringen i kombination med tvångsintegrering. De borgerliga partierna önskar massinvandring och tvångsintegration.

Tvångsintegrering är en gengångare, eftersom systemets lögnpropaganda har överbevisat många invandringsmotståndare och systemkritiker till att tro att problemet inte handlar om ras och etnicitet, utan om kultur och religion. Lösningen på dessa problem ska därför vara att tvångsintegrera.

Detta är självfallet galenskap, eftersom tvångsintegrering inte är något annat än ett påskyndande av den destruktiva invandringspolitiken som förs. Det är naturligt för folk att bo med sina egna. Detta kan lätt observeras bland invandrarnas bosättningsmönster och de vitas flykt ifrån invandringstäta områden. Det är naturens gång. Tvångsintegrering strider mot naturen!

Det finns en enkel förklaring till att exempelvis Motståndsrörelsen och andra politiska dissidenter bojkottas av norsk riksmedia; vi slår hål på deras illusioner. I deras demokratiska ”Utopia” är illusionen komplett; alla är fria människor (konsumenter) som kan vara med att avgöra sin egen, sitt folk och lands framtid. Saken är bara den att för vårt folk, vår ras och vårt land är detta inte något ”Utopia” . Och deras demokratiska spel är en påtvingad rysk roulette med en fulladdad revolver!

6shotstocount-716917-460x287

Avslutningsvis, vill jag säga att jag för min egen del inte utesluter partipolitik som metod helt och hållet, men så som det politiska klimatet ser ut i Norge år 2013 är mitt meddelande till det norska folket kristallklart: Legitimera inte detta korrupta system utan sök hellre alternativa metoder för att förändra Norge och vårt folks framtid. Som till exempel att ansöka om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen!

Artikeln är ursprungligen publicerad på Nordfront.net


  • Publicerad:
    2013-09-08 21:10