KUNGÄLV. Polischefen Teodor Smedius gör uttalanden i sin tjänsteroll som klart strider mot svensk grundlag.

Efter att medlemmar från Motståndsrörelsen genomfört en lyckad banderollaktion i Kungälv den 31 augusti har lokaltidningen Kungälvsposten skrivit en artikel om det hela. Enligt tidningen ska banderollaktionen ha handlat om en ”otillåten demonstration”.

Till artikel har man intervjuat Teodor Smedius som är chef för polisområdet Kungälv/Ale. Enligt Smedius är uppsättningen redan ”olaglig” trots att ingen domstol prövat fallet. Polisen har upprättat en anmälan om brott mot ordningslagen.

Teodor Smedius (i mitten) omgiven av politiker i Ale kommun. Enligt Smedius är vissa politiska åsikter bra medan andra är dåliga.

När Kungälvsposten sedan hävdar att ”många” människor blivit djupt kränkta av texten ”Nordfront.se” uttalar sig däremot Smedius på ett sätt som klart strider mot grundlagen när han gör politiska uttalanden i sin tjänsteroll.

– Det var flera som ringde in. Det är klart människor reagerar när nazister demonstrerar på våra gator, och det är jag glad för, säger Teodor Smedius till tidningen.

Att Smedius i sin tjänst uttalar sig kategoriskt om en särskild politisk åsikt är inte förenligt med regeringsformens 1 kap. 9§ som klart säger att myndigheter som polisen ”skall i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iakttaga saklighet och opartiskhet”. Syftet är bland annat att motverka jäv och att det inte ska finnas tvivel om att polisen ska upprätthålla likhet inför lagen.

Om en polischef öppet uttalar sig mot en politisk åsikt kan man kanske förvänta sig att han även kommer verka för att denna åsikt diskrimineras. Frågan är om Nordiska motståndsrörelsens Fredrik Vejdeland, som nu kommer ställa upp i val i Kungälvs kommun, kommer att utsättas för trakasserier under polischefens Smedius ledning bara för att han har ”fel” åsikt enligt den politiska polisen i Kungälv/Ale.

Polislagen säger att en polisman inte får besluta om eller vidta en åtgärd i ordningshållande verksamhet om det ”finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans eller hennes opartiskhet”.

Källa:
Nazister demonstrerade i Kungälv


  • Publicerad:
    2017-09-06 08:45