JAKT Naturvårdsverket häver förbudet mot militära halvautomatiska vapen för jakt i syfte att minska djurens lidande. Polisen uttrycker oro för ökad risk för skjutningar och gör kopplingar till masskjutningar i USA.

Naturvårdsverket häver förbudet mot militära halvautomatiska vapen för jakt i syfte att minska djurens lidande. Från och med den 1 augusti kommer jägare att tillåtas använda sådana vapen, men polisen varnar nu för att detta beslut kan få allvarliga konsekvenser.

Isabel Thorén, chef för Polisens nationella skjutvapencenter, går i en intervju i SVT ut och beklagar sig över beslutet. Thorén tror att fler människor kan bli skjutna som ett resultat av att Naturvårdsverket vill godkänna fler legala vapen till jägare. Polischefen gjorde även kopplingar till masskjutningar i USA.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) kommenterade frågan och förklarade att hans departement kommer att analysera ärendet närmare.

Naturvårdsverkets nuvarande föreskrifter reglerar användningen av halvautomatiska kulgevär för jakt fram till den 1 augusti. Enligt nuvarande föreskrifter får dessa vapen inte ha en design som påminner om militära vapen och krigsmateriel. Denna bestämmelse har tagits bort i de nya föreskrifterna, vilket har väckt kritik från polisen.

Naturvårdsverket förklarar på sin hemsida att man har tagit bort skrivningen för att undvika svåra gränsdragningar och att bedöma vapnens utseende är problematiskt på grund av den ständiga utvecklingen av vapenteknik. Istället vill man fokusera på vapnets faktiska egenskaper, såsom magasinskapacitet och piplängd.