REGION VÄST Polismyndigheten har fått intern kritik för att systematiskt lägga ned vissa anmälningar. Polisutredare Sverker Thorsson har nu JO-anmält sin arbetsgivare.

Polisregion Väst har riktats intern kritik då de systematiskt lägger ner anmälningar om mindre bedrägerier. Sverker Thorsson, som arbetat inom polisen i 30 år, har nu JO-anmält sin egen arbetsgivare och uttrycker att detta beteende underminerar allmänhetens förtroende för polisen. Trots sina 30 års erfarenhet, varav hälften som FU-ledare, har Thorsson uppmanats att inte lägga tid på dessa ärenden då de ändå avfärdas av bedrägerisektionen.

— När bedrägeribeloppet understiger 1 250 kronor och alltså bara beräknas ge böter, skrivs det av. Det är för jävligt, det känns inte professionellt, säger Sverker Thorsson.

Tidigare under året fick Polismyndigheten stark kritik från Riksrevisionen då andelen uppklarade fall av mängdbrott, som står för cirka 80 procent av alla brott, hade försämrats.

Sverker menar att dessa rutinmässiga nedläggningar av anmälningar om ringa bedrägeri kommer att resultera i att man i princip avkriminaliserar brottet.

Tillförordnad biträdande chef för bedrägerisektionen i polisregion Väst, Alexander McQueen, menar dock att det inte alls finns något beslut på att lägga ned dessa anmälningar.

— Vi prioriterar bland ärenden. När vi kan förutse att en misstänkt kommer att dömas för flera brott, och det enskilda brottet inte påverkar påföljden, kan vi lägga ned det, säger han.