Förra veckan presenterades en debattartikel av psykologen Alf B Svensson som väckt en del uppmärksamhet då skolans läroplan får kritik i artikeln. I läroplanen står det bland annat att förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Svensson ser positivt på det, men menar också att detta syfte motverkas när man försöker att behandla pojkar och flickor lika eftersom skillnaderna i deras beteendemönster har biologiska orsaker. 

Alf B Svensson

Alf B Svensson

”Vi ska inte göra våld på naturen och försöka skapa könsneutrala barn. Ska de utvecklas optimalt och inte hämmas av biologiska skillnader och stereotypa könsroller ska vi i stället behandla dem olika”, skriver psykologen Alf B Svensson i Aftonbladet Debatt.

Förskolepersonal har i många år haft i uppgift att försöka motverka traditionella könsroller. Personalen har till uppgift att agera ”könspolis” genom att avstyra klassiska pojk- och flicklekar. Föräldrar förväntas ge sina barn könsneutrala namn och börja använda ordet ”hen”. Svensson väljer att beteckna folk som ”genusextremister” som tror på idén om att skapa könsneutrala barn som en lösning på samhällets problem där bland annat män begår över 90 procent av alla våldsbrott. Svensson sågar detta och hävdar att den som vågar opponera sig mot detta hånas, utsätts för personangrepp och förlöjligas.

Martin Ingvar, som är professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet, bestrider genusfundamentalisternas föreställningar. Det är nämligen genetiska skillnader som förklarar skillnaderna i pojkar och flickors beteendemönster. Utvecklingen av hjärnan sker i olika takt hos pojkar och flickor, då flickors hjärnor är som störst när de är runt tio till elva år gamla, medan pojkars hjärnor blir större lite senare.

Martin Ingvar

Martin Ingvar

Professor Ingvar framför att flickor är mer språkligt begåvade, mer ambitiösa och mer motiverade än pojkar. Dubbelt så många flickor läser också vidare vid högskola och universitet. Flickor har å andra sidan en sämre psykisk hälsa, framför allt i tonåren då de har en medfödd större sårbarhet. Män och pojkar har hormonet testosteron, en av orsakerna till varför de generellt sett är mer aggressiva och har fler sexuella förbindelser än vad flickor har.

Alf B Svensson förklarar att vi medvetet bör träna pojkar att vara mindre aggressiva, att bli bättre på att kontrollera sin ilska och att stärka dem så att de inte behöver trycka ner andra för att hävda sig. Pojkar behöver istället motiveras att ta skolan på större allvar och att utveckla sin känslomässiga intelligens. Annars kommer pojkarna som vuxna män om 20 år att vara arbetslösa, lågutbildade, olyckliga och frånskilda, påstår Svensson.

Flickor däremot ska läras att tro på sig själva, våga säga ifrån och att vara lite mer själviska. De behöver uppmuntras till att våga satsa och ta risker. Man måste heller inte vara snygg, smal, sexig och smart för att duga eller lyckas i samhället, hävdar Alf B Svensson och fortsätter avslutningsvis:

”Ska vi ge pojkar och flickor lika stor chans att lyckas i livet kan vi inte undervisa dem på samma sätt i skolan. Pojkar är inte lika bra som flickor på att ta ansvar för sitt eget lärande och arbeta på egen hand. De behöver mer lärarledd undervisning i helklass. Med samma pedagogik ökar klyftan ännu mer mellan pojkars och flickors betyg och chanser att lyckas i livet och pojkarna blir de stora förlorare.”

Källa:
Psykolog: Sluta försöka göra barn könsneutrala


  • Publicerad:
    2013-02-08 18:49