Under juni månad ökade mörkrets krafter sina insatser mot Nordfront och det fria ordet. Attackerna kom från rättsväsende, massmedia och regeringen.

Månaden som gått:

I Månaden som gått reflekterar chefredaktören Fredrik Vejdeland över den gångna månaden och visar hur arbetet utvecklats och kommer att fortskrida. Statistik varvas med analyser och visioner i olika ämnen som rör Nordfronts arbete.

Det hela började med den fällande domen mot Nordfront enligt gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”. Justitiekanslern tillsammans med tingsrätten gjorde alldeles klart att ord som ”negerpappa” är olagliga om de förekommer hos Nordfront, men inte om det används av exempelvis Aftonbladet eller Expressen. Detta framstår klart och tydligt om man lyssnar på vad som sades i rättegången. Det måste dock finnas ett uppsåt och uppsåtet i detta fall handlar om den politik som Nordfront i övrigt för fram och representerar. Åklagaren kallade detta för ”tolkningsfakta” och de politiskt tillsatta nämndemännen i tingsrätten köpte denna orwelliska retorik med buller och bång. Även om domen var ”låg” är en sådan censurdom överhuvudtaget inte något som vi kommer acceptera – särskilt inte som den grundar sig på olikhet inför lagen. Därför har domen nu överklagats.

Nästa attack mot Nordfront var den statliga rapporten om ”våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet” som Nordfront skrev om. Rapporten var ett beställningsjobb av regeringen under sionisten och demokratiministern Birgitta Ohlsson i syfte att uppnå ”ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet”. I rapporten står om Nordfront bland annat att den ger ”ett professionellt uttryck” där ”kommunikationsstrategierna är välutvecklade” (vilket är en anledning till att vi anses farliga). Rapporten innehöll en rad anmärkningsvärda saker. Det mest intressanta i rapporten är dock inte att en demokratisk tidning skall vara en sådan som kapitulerar inför mångkultur genom att den ”visar tolerans för andra människor” (och att om den inte gör det sprider ”antidemokratiska budskap” och därmed utgör ett hot mot samhället). Det är inte heller mest anmärkningsvärt att det är personer med kopplingar till Antifascistisk aktion och andra direkta meningsmotståndare till Nordfront som skrivit den rapport som regeringen nu kommer basera sina beslut på.

Det mest intressanta är lösningen. I underkapitlet ”Att förhindra åtkomst till budskap” föreslår dessa demokratins väktare IP-filtrering och censur för att komma till bukt med sidor som Nordfront. De argumenterar för att Internetoperatörer ska kunna blockera vissa IP-adresser och använda sig av den spärrlista som Rikskriminalpolisen förser Internetoperatörerna med för att spärra barnpornografiska sidor. Vidare diskuteras möjligheten att IP-blockera sidor som Nordfront på bland annat skolor. Visserligen beklagar man sig över att det fortfarande finns lagar mot statlig förhandscensur och att det hela därför ”inte är oproblematiskt”. Däremot tipsar man om att ”det hindrar inte att privata aktörer – internetoperatörerna – skulle kunna blockera material på eget bevåg”. Här tycker man att massmedia borde ha dragit öronen åt sig och rapporterat på samma sätt som de gör om censur som sker i Ryssland, Vitryssland eller Kina, men icke. Istället utmålar de alternativ media som ett hot mot demokratin.

Birgitta Ohlsson. O.B.S. bilden är ett montage.

Birgitta Ohlsson. O.B.S. bilden är ett montage.

Under juni månad uppmärksammades i media ett beslut i Göta hovrätt om förtal som massmedia trodde (läs: hoppades) skulle förhindra efterhandsmodererade kommenterar i nättidningar. Efterhandsmodererade kommentarer uppfattas som ett hot eftersom det innebär att folket kan kommentera fritt på alternativa medier istället för att censureras på de svenskfientliga och systemtrogna tidningarna. Därför vill man ha förhandsmodererade kommentarer så att Nordfront och andra alternativa medier måste bedöma varje enskild kommentar för sig och rensa i kommentarsfältet för att inte lagföras under gummiparagrafen ”hets mot folkgrupp”. Således skulle alltså också nationell media riskera att bli ett censurverktyg, vilket är precis det massmedia vill för att upprätthålla status quo. Tidningar som Aftonbladet skrev öppet och med illa dold glädje att detta beslut från hovrätten skulle drabba sidor som Nordfront och citerade systemdronen Benjamin B. Boman på Juridikbloggen, i vars styrelse folkpartisten Mark Klamberg som är gift med Birgitta Ohlsson sitter, som en auktoritet på området.

Inte någon gång har de stora medierna ifrågasatt den censur som domen mot Nordfront utgör, statens förslag att IP-blockera grundlagsskyddade nättidningar eller skapat ett drev mot försöken att förhindra det fria ordet i kommentarsfälten. Detta är ännu ett bevis för att massmedia inte granskar makten utan är dess propagandaverktyg.

Nordfront tog inte bort efterhandsmodererade kommentarer som systemdroner och massmedia rekommenderade, men ville vara extra tydlig med att kommentarer är en annan sak än redaktionellt material.

Nordfront tog inte bort efterhandsmodererade kommentarer som systemdroner och massmedia rekommenderade. För att undvika ”missförstånd” ville vi dock med denna förklarande text vara extra tydliga med att kommentarer är en annan sak än redaktionellt material.

Kampredaktören Simon Lindberg
20130612_lindbergMen låt oss även fokusera på annat. En som utmärkt sig under juni månad är den nye kampredaktören Simon Lindberg som levererat en rad intresseväckande, förklarande och högst uppskattade artiklar. Lindberg har intervjuat gruppchefen Anton Helgesson i Varberg, förklarat Motståndsrörelsens inställning till propaganda samt krossat ursäkter för att inte gå med i kampen. Alla dessa artiklar har fått fantastiskt bra respons, vilket visar att Simon Lindbergs arbete inom Nordfront verkligen behövs.

Nordfront i Finland
Henrik Pihlström begav sig till Finland för att rapportera om finska aktivistdagarna för Nordfronts räkning. Han levererade en uttömmande och mycket intressant artikel om inte enbart aktivistdagarna utan också om finsk kultur och historia med utgångspunkt i Otto Rutanens tal om Lapporörelsen. Artikeln kryddades i slutet av en intervju med en finsk representant om synen på Sverige med mera. Den som är intresserad av att få veta vad som driver Finska motståndsrörelsen bör definitivt läsa Henrik Pihlströms reportage från Finland.


Film från finska aktivistdagarna. Innehåller svenska undertexter.

Nordfront om Syrien
Christian Hamilton skrev i samband med att Syrien ”överträtt den röda linjen” en redogörelse om situationen Syrien, vilket är precis vad som behövs nu när systemmedia försöker göra ett nytt Libyen av Syrien (läs: framkalla ett krig mot en nation som inte prostituerar sig sig för sionisterna). Artikeln bygger dessutom på egna erfarenheter av Syrien varför den blir extra intressant. Nordfront har för avsikt att framöver mer kontinuerligt förklara större världspolitiska skeenden och tar därför tacksamt emot artiklar av det slag som Christian Hamilton skriver. Syrier som inte håller med Bonnier och resten av den svenska judepressen om att Assad skulle vara ”despot” eller ”mördar sitt eget folk”, får gärna höra av sig till Nordfront.

USvsSYRIA

Nordisk historia, hjältar och de övriga
Vi har haft en hel månad av nya historiska Dagens datum-artiklar. Denna månad har vi lagt mer fokus vid nordisk historia. Vi har under detta område berättat om det största slaget någonsin på nordisk jord, midsommar i Norden, goternas krig mot hunnerna, Edvard Grieg, SAAB 18, Frikorps Danmark, Stora daldansen, Nils Flyg, den åländsk-belgiske nationalsocialisten Bert Eriksson, den danske innovatören Jacob Ellehammer, vikingarnas motoffensiv vid Lindisfarne, nationalsångens ursprung samt den danske förespråkaren för nordisk enighet Carl Ploug. Vi har utöver detta skrivit om anarkafeminismens judiska grundare Emma Goldmann, mordet på den judiske radioprataren Alan Berg samt om ”världens främsta expert på förintelsen” och möjligen lika stor expert på telepatiska förmågor (alternativt bara en kvacksalvare och charlatan). På Nordfront får du även regelbundet läsa artiklar om andra världskrigets sanna hjältar som exempelvis Emil Dürr, Alfons Rebane, Michael Wittmann, Reinhard Heydrich och Otto Skorzeny.

mot-systemet

När nu juni månad är slut kan vi konstatera att systemet visat att deras sätt att stoppa oss är genom försök till censur, förbud och kriminalisering. Så vad gör vi nu? Lägger oss ner och dör? Anpassar vårt budskap? Inte alls. Istället gläds vi åt det faktum att vi uppfattas som ett allvarligt hot mot systemet och att dess lakejer fruktar den stund då vågskålen tippar över. Det finns inget mer tillfredsställande än att uppfattas som en fara av ett ruttet system. Och vi är farliga. Alla Nordfronts skribenter, läsare och kommentatorer är en del av den framväxande rörelse som hotar systemet och är därför också orsak till systemets paniska åtgärder. Vi ska ta detta som en intäkt på att vi har rätt och att vi genom vårt arbete och förmågan att kämpa vidare närmar oss ett avgörande. Låt oss därför använda detta som bränsle för att göra Nordfront ännu bättre, ännu starkare och ännu farligare!


  • Publicerad:
    2013-07-14 14:45