Nöden sprider sig i Europa i takt med att fler länder hamnar i ekonomisk kris och jobben minskar. Internationella rödakorskommittén (ICRC) varnar nu för att folkliga uppror likt de i Nordafrika kan komma att inträffa även här.

Motstandspolis

För första gången i modern tid börjar ICRC rusta upp rödakorsetorganisationerna i södra Europa för att kunna bistå vid konflikter och svår nöd. Generaldirektören för ICRC, Yves Daccord menar att det är första gången Röda Korset i flera europeiska länder måste hjälpa den egna befolkningen istället för att fokusera på utlandsuppdrag. I Spanien gick hela förra årets insamling till det egna folket och i Grekland har man spenderat så stora resurser att organisationen snart går i konkurs trots att det finns en ökad vilja att skänka pengar när det är den egna befolkningen som behöver hjälp.

Daccord menar också på att klyftan mellan de som behöver nödhjälp och statens förmåga att hjälpa ökar och han är övertygad om att det kommer leda till våldsamma uppror.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare i det svenska Röda Korset vet att det är många som far illa och påvisar vidden av problemet:

”Tolv Röda Korset inom EU har påbörjat matutdelningsprogram till egna befolkningen. I Spanien har man nationella kampanjer för att samla in pengar till utsatta spanjorer.” 

Hon säger också att den svenska hjälporganisationen märker krisen genom alla papperslösa som söker sig till Sverige.

Rädslan för uppror och för att kunna få hjälp när inte staten kan ställa upp kan vara en bidragande faktor till att partiet Gyllene Gryning växt sig stort i Grekland, där de både delar ut mat och beskyddar etniska greker. Även i utsatta Spanien har partiet börjat etablera sig och trenden kommer troligtvis sprida sig i krisens löpeld genom Europa.

Källa:
Röda korset varnar för uppror i Europa


  • Publicerad:
    2013-01-03 00:37