Dagens datum 26 mars: Denna dag 1992 flögs SAAB 2000 för första gången. Flygplanstypen var det sista civila flygprojektet för SAAB flygindustri.

SAAB 2000.

SAAB 2000.

Sista SAAB 2000, om totalt 63 stycken, tillverkades i april 1999 och det flög i sin tur första gången den 20 april 1999 varpå det levererades till Crossair, Schweiz, den 29 april samma år. Därmed var det tyvärr slut med civil flygproduktion för SAAB.

Saab 2000 var ett förlängt och snabbare plan än det framgångsrika SAAB 340. Planet hade plats för 50 passagerare och var en betydligt nyare och mer modern maskin än sin föregångare. Ironiskt nog var dock det sista trafikplanet som SAAB tillverkade och levererade just en 340!

SAAB 340.

SAAB 340.

Saab 2000, med en marschfart på över 665 km/tim (eller 360 Knop som man säger på civilt flygspråk. 1 Knop = 1 Nautisk mil per timme) är ett av de snabbaste turbopropflygplan som utvecklats. Det kombinerar ”nära” jet hastighet, inklusive ”nära” jet stig- och sjunk-hastighet, med turbopropekonomi. Genom den mer avancerade tryckkabinen kan SAAB 2000 flyga på samma höjder som moderna jetplan.

Turboprop kan enkelt beskrivas som en liten jetmotor som genom avgaserna driver en turbin som i sin tur driver propellern. Man kan tillverka små jetmotorer som är otroligt starka när man kombinerar dem med turbin och växellåda till en axel där propellern är fäst. Samma motor utan propeller skulle vara för liten till denna storlek av plan om den skulle användas som en normal jetmotor. Saab startade utvecklingen av 2000 i mitten av december 1988 med en första order från Crossair på 25 plan, plus ytterligare 25 på option. Konstruktionsstudier hade visat att ett marknadsbehov fanns av ett snabbt regionalt turbopropflygplan.

Den ursprungliga utvecklingsplanen för Saab 2000 var att ha planet i tjänst under andra halvåret 1993, men förseningar sköt på det hela fram till andra halvåret 1994. Efter den första flygningen, 26 mars 1992, beviljades certifiering från Europas gemensamma luftvärdighetsmyndigheter och USA: s FAA  i mars och april 1994. Flygplanstypen togs i tjänst hos Crossair några månader senare.

2000 var den första civila flygplanstypen som utrustades med den av avancerade Allison (nu Rolls-Royce) AE-2100 turboaxelmotorn (härlett från ett militärt projekt, T406, och utvecklat för den revolutionerande V-22 Osprey tiltrotormaskinen). Denna motor tillåter en långsamtgående 6-bladig propeller som bullrar mycket mindre än konventionella propellrar. Förarkabinen är utrustad med det allra senaste i elektroniska instrument.

Förarkabin SAAB 2000.

Förarkabin SAAB 2000.

Vidare utrustas hela flygplanet med med ett s.k. anti-brussystem, vilket betydligt reducerar motorbuller och annat brus i kabinen. Detta system består av 72 mikrofoner och 36 högtalare som genererar anti-fasbrus, ungefär på samma sätt som vissa exklusiva bullerskyddshörlurar gör.

saab4

Flera europeiska flygföretag deltog i Saab 2000 produktionsprogram, bland andra spanska CASA som konstruerat och byggt vingen, Westland i England som tillverkade den bakre flygkroppen och Valmet i Finland som byggde stjärtpartiet.

Brist på försäljning och lönsamhet tvingade emellertid Saab att upphöra med både 340- och 2000-produktionerna och tillverkningsbanden avslutades 1998.

AEW&C

AEW&C

CAMPS.

CAMPS.

En del civila SAAB 2000 har byggts om till Elektroniska spaningsplattformar, s.k. AEW&C (Airborne Early Warning and Control System, utvecklat av SAAB) för ett antal länder runt om i världen och man testar även skydd mot missiler på civila flygplan, som går under namnet CAMPS (Civil Aircraft Missile Protection System). Sedan förra året går det starka rykten inom flygbranschen om ett återupptagande av civil flygplanstillverkning hos detta svenska företag. Man skall aldrig säga aldrig.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-03-26.


  • Publicerad:
    2017-03-26 00:00