Dagens datum 19 juni: Denna dag 1942 flögs SAAB 18 för första gången. Bomb- och spaningsplanet SAAB 18 var det första tvåmotoriga stridsplanet som ritats och konstruerats i Sverige.

saab-18

SAAB 18 flög för första gången den 19 juni 1942. Det var den första prototypen, av två, som flög den dagen. När SAAB och ASJA slogs ihop var det inte bara L 10 (senare B 17) som ASJA hade börjat rita utan även projektet L 11, vilket efter modifiering och ständiga ändrade krav från Flygvapnet slutligen blev B 18. Projektet L 11 kom till för att möta regeringens krav på ett avancerat spaningsplan som sedan beställdes av Flygvapnet under beteckningen P 8. Under tiden hade andra världskriget kommit igång och genom erfarenheter från detta ändrades kravet på det beställda flygplanet. Detta medförde ytterligare förseningar i tillverkningen och den första prototypen flög alltså inte förrän i juni 1942. Det senaste var att man konstruerat om de två Saab 18 A-prototyperna till att användas som lätta bombplan, alternativt dykbombplan.

SAAB B 18B med de tyska Daimler-Benz DB605 radmotorerna.

SAAB B 18B med de tyska Daimler-Benz DB605 radmotorerna.

Chefskonstruktören för B 18 var överingenjör Anders J Andersson. Pilot på första flygningen var provflygaren Claes Smith som efter flygningen kommenterade så här: ”Den flög i det närmaste perfekt redan från början.”

B 18 var byggt helt i metall förutom roderytorna som bestod av spänd duk på ribbor. Man kom ganska snabbt fram till att det första valet av motorer tycktes för svaga för planet. Trots detta beställdes versionen som nu officiellt blev B 18A. Produktionen kom igång och första serietillverkade planet togs i bruk i juni 1944. De första motorerna var Pratt & Whitney R-1830 Twin Wasp stjärnmotorer med 1065 hästkrafter, byggda på licens i Sverige hos Svenska Flygmotor AB i Trollhättan. SAAB hade emellertid redan börjat planera för en ny version med starkare motorer. Man kunde licenstillverka tyska Daimler-Benz DB 605B radmotorer som var kraftigare med sina 1475 hästkrafter. Man kan tydligt på bilderna se vilka som är B 18A respektive B 18B. B 18A har motorkåpor som är typiskt runda för att inrymma en motor med stjärncylindrar, kallas även radialmotorer (dock inte att förväxlas med radialjetmotorer som är en helt annan sak).

SAAB B 18A, SAAB B 18B, Pratt & Whitney 1830 twin wasp.

SAAB B 18A och Pratt & Whitney 1830 twin wasp.

B 18A kom först att placeras på Västmanlands flygflottilj F1 i Västerås. Här hade man de gamla B 3:orna (de tyska licensbyggda Junker 86 bombplanen) som ansågs blivit omoderna som bombplan. Sammanlagt byggdes 62 B 18A. Första leveransen av den nya versionen B 18B gick till F14 i Halmstad 1945 och året efter byttes samtliga B18A på bombflottiljerna ut till B18B. Totalt byggdes 120 B 18B. Intressant är också att B 18B och den senare versionen T 18B båda blev utrustade med katapultstolar som gav större säkerhet om man blev tvungen att lämna flygplanet i nödsituationer.

Alla B 18A blev förflyttade till F3 Linköping och F11 i Nyköping. De blev modifierade till spaningsplan med beteckningen S 18A.

Daimler Benz 605B inverterad V12 och SAAB B 18B

Daimler Benz 605B inverterad V12 och SAAB B 18B

Sista versionen av SAAB 18 fick beteckningen T 18B. Den versionen var avsedd för attack mot sjömål. Under 30-talet hade torpedflyget utvecklats och man trodde från statsledningen att detta fortfarande var ett effektivt stridsmedel. Det visade sig att man egentligen inte hade några effektiva torpeder att fälla från flygplan och i detta fall var dessutom flygplanet för snabbt för de torpeder som flygvapnet förfogade över. T 18B utrustades nu med en kraftig Bofors L50 57mm kanon (utöver den vanliga beväpningen på 2 st. 20mm kanoner) och började användas som attackflygplan, en roll som SAAB 32 Lansen senare övertog. Den sista SAAB 18 togs ur bruk 1958 och det finns en bevarad till eftervärlden. Det hade beslutats att inga skulle sparas, men av en slump och en flygolycka med ett havererat B 18B plan som landat på isen utanför Härnösand skulle detta mycket ångrade beslut kullkastas. Vid bärgningsförsöket efter haveriet brast lyftkranens vajer och planet sjönk till botten av havet. 1979, efter 33 år på havets botten blev Röd David bärgad och återfinns som sagt på Flygvapenmuseet i Linköping.

Då B 18B togs ur bruk var det det sista propellerdrivna stridsflygplanet i Flygvapnet vilket nu helt övergått till modernare jetmotordrivna flygplan.

Före detta flygkaptenen och Nordfront-medarbetaren Christian Hamilton kommenterar SAAB 18 på följande sätt:

Mitt minne från B 18-epoken var när jag höll på med mitt sommarjobb som bestod i att fylla betesdjurens alla vattenkar. Det var vanligt att se J 29 Flygande Tunnan, SK 16 eller J 28 Vampire över den skånska landsbygden, men det var något extra att få se B 18 (eller T 18) komma flygandes på låg höjd. Det var maffigt att se när en rote (två plan) kom svepandes över gården och fälten där hemma, vilket bara ökade mitt flygintresse som senare slutade med en yrkeskarriär i luften.

Tekniska data för alla versionerna:

B 18A B 18B T 18B
Motorer STWC-3 DB 605B DB 605B
  1065 hk 1475 hk 1475 hk
Tomvikt 5550 kg 6100 kg 6100 kg
Max vikt 8200 kg 8800 kg 9272 kg
Bomblast 1400 kg 1500 kg 1500 kg
Max flyghöjd 8000 m 9800 m 9300 m
Max fart 465 km/t 570 km/t 600 km/t
Räckvidd 2200 km 2600 km 2600 km

Källor: F1 Kamratförening, F17 kamratförening, Avrosys.nu, Flygvapenmuseet Linköping, Försvarsmakten.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-06-19.


  • Publicerad:
    2018-06-19 00:00