I flera kommande artiklar på Nordfront kommer svensk flyghistoria och till ämnet kopplade innovationer att avhandlas. Christian Hamilton, själv tidigare pilot och flygkapten, berättar här historien om SAAB.

Om författaren:

Christian Hamilton är före detta pilot och flygkapten. Hamilton började civil flygutbildning i mitten av 60-talet för att senare också genomgå militär flygutbildning inom armén. Han var i omgångar civilanställd pilot i armén och fick genom dess försorg helikopterutbildning 1977. Christian Hamilton har arbetat inom en mängd olika flygområden, i många olika länder och är idag pensionär.

Historien om SAAB började strax innan andra världskriget. Hotet om ett nytt storkrig under andra hälften av 30-talet väckte politikernas insikt om att vi var i behov av ett starkt luftförsvar. Skulle det bli krig kunde vi inte räkna med att köpa flygplan från andra länder eftersom de skulle behöva dem själva. Regeringen bad då svensk industri att starta ett nytt företag med en enda uppgift: att tillverka flygplan till svenska flygvapnet.

Visserligen byggdes det redan flygplan på olika ställen i Sverige, men största tillverkaren var nog ASJA (AB Svenska Järnvägsverkstäders Aeroplanfabrik) i Linköping. ASJA grundades som ett dotterbolag till AB Svenska Järnvägsverkstäderna (ASJ) och var en del av det som senare skulle bli Svenska Aeroplan AB (SAAB). ASJA kontrollerades av Wallenbergarna genom Stockholms Enskilda Bank.

saab1

Regeringen ansåg inte att ASJA var tillräckligt stort för att bygga alla plan som man ville ha till försvaret och såg sig om efter andra tillverkare. Nydqvist & Holm AB (NOHAB) i Trollhättan förklarade sig då intresserat av flygplanstillverkning för försvaret.

NOHAB tillverkade lokomotiv, men också flygmotorer – förövrigt Sveriges enda flygmotortillverkare på den tiden. NOHAB ägdes av Bofors, där Axel Wennergren var störste aktieägare. Wennergren var den som en gång grundade Elektrolux. I april 1937 bildades Svenska Aeroplan Aktiebolaget i Trollhättan, NOHAB:s hemstad. Bolaget köpte upp mark utanför staden där man anlade fabrik, hangarer och flygfält. För att bygga upp och utöka sin kompetens i flygplanstillverkning köpte man Sparmans Flygverkstad i Stockholm. Sparmans ingenjörer, tekniker och annat behövligt folk flyttades till Trollhättan. Första uppdraget blev att licenstillverka det tyska bombplanet Ju 86 från Junkers Flugzeug und Motorenwerke AG, fast med svensktillverkade motorer från NOHAB. Den svenska varianten på planet döptes till B3.

saab2

SAAB skulle bygga 40 st B3 för leverans mellan oktober 1939 till augusti 1942. Nu blev bara 16 plan byggda på grund av övermäktiga problem med licenstillverkning av tyska plan under kriget.

Nu tvingade regeringen konkurrenterna SAAB och ASJA att bilda ett gemensamt försäljnings- och konstruktionsbolag, AB Förenade Flygverkstäder (AFF). Detta bolag fick beställningarna från Kungliga Flygförvaltningen och tillverkningen fördelades sedan till de bägge bolagen bakom AFF. Då det sedan tidigare fanns konflikter mellan de gigantiska finans- och industrifamiljerna Wennergren och Wallenberg bidrog detta påtvingade arrangemang inte till någon konfliktlösning. Det blev nu en kamp om vem som skulle dominera svensk flygindustri, Axel Wennergren eller Marcus Wallenberg.

Wallenbergarna hade satsat mycket kapital i ASJ i Linköping, deras bank, Stockholms Enskilda Bank, hade tidigare tagit över ASJ från Erland Uggla (en sann vän av svenska folket, förf. anm.) som drabbats hårt av Kreugerkraschen. Enskilda Banken ville skydda sin investering genom att slå samman SAAB med ASJA för att på så sätt bli ensamma på marknaden som leverantör till Flygvapnet. Den rakryggade, hederlige Wennergren hade svårt att stå emot manipulatören Wallenberg, för när Försvarsmakten 1938 begärde ny offert på ett svensktillverkat bombplan låg redan ritningarna till bombplanet B17 klara på ASJA:s kontor.

saab3

ASJA hade också skaffat sig ytterligare kompetens då man tog in 45 amerikanska ingenjörer med erfarenhet att bygga flygplan helt i metall vilket man inte gjorde på SAAB i Trollhättan. Då gav Axel Wennergren upp och sålde under protest sina aktier i NOHAB i mars 1939. Två företag blev då SAAB AB. Det mesta flyttades då till Linköping. Kvar i Trollhättan blev flygmotortillverkningen som blev Svensk Flygmotor AB. Det kom senare att bli en del i Volvo-koncernen.

saab4SAAB i Trollhättan bildades 1937, men det skulle dröja ytterligare tio år innan den första SAAB-bilen såg dagens ljus. Andra världskrigets slut föranledde nya tankar och idéer inom SAAB, som drogs med en överproduktion av flygplan. Under ledning av Gunnar Ljungström arbetade 20 stycken flygingenjörer med att utveckla en personbil. Sixten Sason stod för designen. Vagn 001, även kallad ”Ur-Saaben” presenterades för första gången i en personalmatsal i Linköping år 1947, men det skulle dröja till december 1949 innan serieproduktionen av företagets första personbil SAAB 92 kunde starta i Trollhättan.


  • Publicerad:
    2013-05-17 22:33