TRENDBROTT? Samnytt gör det som få andra alternativmedier hittills vågat göra och ger sitt stöd till Nordiska motståndsrörelsens grundlagsskyddade rättigheter.

Den invandringskritiska nätsajten Samnytt brukar, förutom att rapportera om invandringsrelaterade brott, bland annat uppmärksamma myndigheter som inte beter sig korrekt samt noggrant följa den ständigt minskande yttrandefriheten i Sverige. Nu har de även gjort något som många andra alternativmedier drar sig för att göra – nämligen erkänna den repression som Nordiska motståndsrörelsen utsätts för.

I en artikel under rubriken ”Polisens hatbrottsgrupp nyanställer – beskriver rätten att demonstrera som hot mot demokratin” skriver Samnytts Simon Kristoffersson om den nyhet som Nordfronts skribent Jimmy Thunlind kommenterade under gårdagen.

Förutom att ta ställning för alla svenskars grundlagsskyddade rätt att demonstrera – som i och med en kommande rättegång riktad mot just Nordiska motståndsrörelsen längre fram i september skandalöst nog är hotad – kritiseras polisens prioriteringar.

”Nyrekryteringen till hatbrottsgruppen får kritik för att vara felprioriterad – när småbarnsmammor skjuts ned på öppen gata som en del av den grova organiserade brottslighetens gängkrig satsar den underbemannade polisen på att jaga människors åsikter

[…]

Att anordna demonstrationer är en grundlagsskyddad demokratisk rättighet, även för de som har kontroversiella och/eller för andra stötande minoritetsåsikter. Att polisen framställer den rätten som ett hot mot demokratin och förefaller vilja inskränka den väcker oro och reaktioner i sociala medier”, skriver Kristoffersson som avslutar artikeln med en tweet från en person som menar att polisens tilltag är orwellianska.

Källa:
Polisens hatbrottsgrupp nyanställer – beskriver rätten att demonstrera som hot mot demokratin


  • Publicerad:
    2019-09-08 19:25