JUDISKA TRICKS. I tidskriften Kvartal kommer nu den judiska kriminologen Jerzy Sarnecki ut som en förespråkare av hårdare tag mot gängkriminella. Det är dock inte han själv utan samhället som förändrats, hävdar han.

Juden Jerzy Sarnecki har gjort sig känd som kriminologen som endast ser socioekonomiska faktorer bakom den invandrarrelaterade brottsligheten i Sverige idag – en typ av brottslighet som han samtidigt förnekat existensen av då han konsekvent vägrat beakta förövarnas etnicitet.

Hans favoritperspektiv har varit att för denna ”icke existerande” brottslighet tjänar stränga straff inte något syfte.

Men i tidskriften Kvartal kontrasignalerar han nu sin tidigare ”straffliberala” hållning till gängkriminella.

Straffen för unga gängkriminella ska nu istället skärpas. Till exempel ska den så kallade ungdomsrabatten för unga som begår grova brott avskaffas.

”Det råder ingen tvekan om att inlåsning av de mest våldsbenägna individerna skulle minska gängens brottslighet”, skriver han i tidningen.

En hållning där man försummar att beivra gängrelaterad brottslighet är nu fel:

Den skapar nämligen en rädsla och misstro mot rättssystemets och samhällets förmåga att upprätthålla lag och ordning.

På sociala medier hånas nu den judiske kriminologen för att ha ”vänt kappan efter vinden”.

Själv förnekar dock Sarnecki att han skulle ha ”vänt kappan ”. Han menar att det är det svenska samhället som de senaste åren genomgått en drastisk och oförutsedd utveckling och att detta faktum då tvingat den principfaste kriminologen att analysera en helt ny situation:

— Det här är ingen vändning. Men vi har en annan situation i dag med brutala gängmord och en våldsam subkultur där unga människor är beredda att dö och döda för småsaker. Då krävs det resoluta åtgärder, säger han till Expressen.

Att Sarnecki vänt kappan och nu börjat förespråka hårdare straff för vissa gängkriminella betyder dock inte att han har ändrat sin syn på massinvandringen eller att han slutat förneka dess konsekvenser för svenskarna.

Sarnecki hävdar i artikeln i Kvartal att man i Sverige gjort det felaktiga antagandet att bostad och försörjning utan motkrav garanterar att en person inte blir en brottsling eftersom denne då ”inte behöver begå brott”.

Istället, menar han, är det ”starka band till samhället” som hindrar att någon ”hamnar snett”.

För juden Sarnecki är alltså lösningen på problemen med invandrarrelaterad brottslighet förbättrad ”integration”, det vill säga fortsatt successiv uppblandning av svenskar och folkutbytare.


  • Publicerad:
    2020-09-18 14:15