Dagens datum 22 februari: Denna dag föddes Scoutrörelsens grundare Robert Baden-Powell.

badenpowell_1591994c

Robert Baden-Powell föddes 1857 i London och blev en generallöjtnant inom den brittiska armén. Han stred i Indien och i Afrika mot boerna. Efter Andra boerkriget började Baden-Powell dock använda sina militära kunskaper till annat än att skjuta på sina rasfränder. Under belägringen i Mafeking hade en grupp ungdomar i kadettkåren gjort bra ifrån sig i stadens försvar. Baden-Powell hade rekryterat pojkar i åldrarna 12-15 som brevbärare och kurirer och deras insatser gav honom inspirationen att grunda Scoutrörelsen år 1907.

Inom Scoutrörelsen strävar man efter att scouter ska bli, som Baden-Powell beskrev det, ”friska, lyckliga, hjälpsamma medborgare”. Scoutrörelsens mål är metoden och den innefattar bland annat att scouten ska våga göra misstag och ta egna beslut. Att lära ut självförtroende och personlig utveckling ansåg Baden-Powell som viktigt och det är därför scouterna också utlämnas i något mer riskabla situationer. Baden-Powell ville låta dem göra ”en mans uppgift, nedskuren till en pojkes storlek”. Scoutrörelsen handlar till stor del om att scoutledaren ger scouterna grundläggande instruktioner och sedan låter dem klara sig på egen hand.

Mindre känt är att Baden-Powell hade kontakt med det nationalsocialistiska Tyskland i slutet av 1930-talet. De som är bekant med historien innan andra världskrigets början vet att Hitler aldrig ville ha krig med England, utan att man sände ut många fredsförslag till sina blodsbröder över havet. Som ett led i denna fredssträvan kontaktade man från tyskt håll ansedda personer i England som var sympatiskt inställda till Tyskland, eller i vart fall inte delade Winston Churchills krigsiver, i syfte att påverka opinionen där. En person som kontaktades var just Baden-Powell.

Ett av Scouternas första medlemsmärke. Märket har dock inget att göra med senare kontakter med NS-Tyskland.

Ett av Scouternas första medlemsmärke. Märket har dock inget att göra med de kontakter man hade med NS-Tyskland.

År 2010 släppte den brittiska underrättelsetjänsten dokument som visar brevväxling mellan Baden-Powell och Tysklands ambassadör, senare utrikesminister, Joachim von Ribbentrop. I november 1937 möttes också von Ribbentrop och Baden-Powell i London. Baden-Powell fann Ribbentrop ”uppriktig och charmerande” och skrev följande i en rapport om mötet:

”Jag hade ett långt samtal med ambassadören som ihärdigt framförde att sann fred mellan de två nationerna kommer att bero på hur ungdomen uppfostras på vänskaplig fot tillsammans i förlåtelse för tidigare skiljaktigheter […] För att bidra till detta föreslog han att vi om möjligt skulle skicka en eller två män för att möta deras ledare i Tyskland och diskutera dessa frågor. I synnerhet skulle han vilja att jag träffar Hitler när jag kommit tillbaka från Afrika.”

Baden-Powell hade svarat Ribbentrop följande:

”Jag sade till honom att jag var för allting som kunde bidra till bättre förståelse mellan våra nationer och hoppades kunna ha vidare samtal med honom efter att jag kommit hem från Afrika.”

1938 träffades Ribbentrop och Baden-Powell igen. På detta möte deltog också Hartmann Lautenbacher och Joachim Beneman från Hitler Jugend.

Ett år senare, 1939, tillbringade Baden-Powell en hel dag med att läsa Mein Kampf och kom fram till att det var ”en underbar bok med goda idéer om utbildning, hälsa, propaganda, organisation etc.”

Det finns inga bevis för att Baden-Powell någonsin träffade Hitler. I september samma år förklarade Storbritannien krig mot Tyskland och Baden-Powell avled den 8 januari 1941.

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-02-22.


  • Publicerad:
    2018-02-22 00:00