George Theil, en tidigare folkvald politiker och medlem av franska Nationella Fronten, har blivit dömd att betala 10 000 euro i böter och tillbringa sex månader i fängelse efter att domstolen i Lyon fastställt hans straff för ”bestridande av brott mot mänskligheten”.

Theil är den första person som blivit dömd till fängelse av Gayssot-lagen från 1990, vilken förbjuder ”bestridande av brott mot mänskligheten”. ”Mänskligheten” tillämpas i denna lags fall endast som en synonym för ”judar” av det franska rättsväsendet, för det var för deras gagn som lagen skapades.

Gayssot-lagen har aldrig tillämpats i andra fall än för att förtrycka individer som hyser tvivel om den officiella versionen av den s.k. förintelsen.

Theil, som var folkvald i landstinget i Rhône i franska Alperna, ifrågasatte existensen av gaskamrar i de tyska koncentrationslägren under andra världskriget i en intervju i en lokal tv-kanal 2004. Han sa även: ”Enligt mig visar tro på gaskamrarna blind beundran för tysk genialitet. Ju mer Zyklon B tyskarna använde, desto fler liv räddade de, för gasen Zyklon B är desinficerande.”

Theil fälldes för liknande brott 2001 och 2005 i franska domstolar.


  • Publicerad:
    2006-05-22 00:00