Jag kanske borde fråga vad det är för skillnad på ”Ras – den avgörande frågan” och skriften ”Grundläggande raslära – en introduktion”, bortsett från att den förstnämnda är mer utförlig? 

/Halvt påläst


Man skulle kunna tro att skrifterna ”Grundläggande raslära” och ”Ras – den avgörande frågan” behandlar exakt samma frågor. Detta är dock inte fallet utan de båda skrifterna skiljer sig från varandra och kompletterar varandra väl. De största skillnaderna mellan skrifterna är att ”Ras – den avgörande frågan” arbetar efter ett helhetsperspektiv medan ”Grundläggande raslära” mer går in i detalj kring de vetenskapliga delarna. För att ta ett exempel så finns det i ”Ras – den avgörande frågan” en hänvisning till Mendels lagar, där essensen av dessa lagar presenteras, medan man genom läsning av ”Grundläggande raslära” kan läsa sig till exakt vad Mendels lagar innebär. Detta i kapitlet *Mendels resultat*.

Ras – den avgörande frågan täcker alla områden inom ras – rasbiologi, rashistoria, IQ, raskamp, evolutionslära m.m. – men endast inledande. Riegers styrka är hans pedagogiska framställning och exemplifieringar. Fördelen med Grundläggande raslära är däremot att den går in på djupet på de mer vetenskapliga delarna.

För att ytterligare visa på skillnaderna mellan skrifterna har vi nu sett till att presentera innehållsförteckning till båda.

/Nationellt Motstånd Förlag


  • Publicerad:
    2010-02-22 19:16