Foto: StartupStockPhotos (CC Public Domain).

Nordfront tar tacksamt emot insändare från läsare som vill dela med sig av sina åsikter i något ämne. Här går vi igenom vad som gäller för insändare på Nordfront och hur insändare bör vara utformade.

Vem får skriva insändare?
Alla får skriva insändare till Nordfront. Man behöver inte vara nationalsocialist eller medlem i Nordiska motståndsrörelsen för att bli publicerad här. Till och med meningsmotståndare kan få sina insändare publicerade på Nordfront.

Insändare och nyheter
En insändare är en personlig och tyckande text. En person som skriver en insändare uttalar sig inte å Nordfronts eller Motståndsrörelsens vägnar utan uttrycker vanligtvis sin egen mening. Insändare skiljer sig från de nyhetstexter Nordfront publicerar under redaktionen. En nyhetstext innehåller inte egna åsikter och reflexioner på samma sätt som en insändare gör. De som istället för insändare är intresserade av att skriva nyhetstexter kan kontakta Nordfronts nyhetsredaktör på simon.holmqvist@nordfront.se

Anonymitet
Det går bra att skriva insändare under pseudonym, men Nordfront föredrar att insändare skrivs i eget namn då detta ger mer tyngd till åsikterna. Om du skriver i eget namn är det mer sannolikt att en kontroversiell insändare släpps igenom än om du skriver under en pseudonym. I vissa fall kan redaktionen också kräva att identiteten på den som skrivit en insändare är känd för oss även om insändaren publiceras under pseudonym. Detta gäller framför allt kontroversiella insändare, om det inte är några direkta konstigheter med insändaren behöver vi inte nödvändigtvis veta vem skribenten är.

Vad ska en insändare innehålla?
En insändare innehåller utöver författarens namn/pseudonym en rubrik, ingress, bild och brödtext. Du som skribent skriver rubrik och brödtext. Brödtexten är huvudtexten som utgör själva insändaren. Högst upp i en artikel, innan brödtexten, ligger en ingress som fungerar som introduktion och sammanfattar insändarens huvudbudskap. Om skribenten vill går det bra att skriva ett eget förslag på ingress, annars löser redaktionen det när insändaren publiceras.

Det som återstår då är att välja minst en bild till insändaren. Bilder är nödvändiga för att en insändare ska kunna publiceras på löpsedeln. Om ingen bild bifogas från skribenten kan det innebära att insändaren istället publiceras i notisflödet där en bild inte är nödvändig. Även mindre viktiga insändare med bild kommer att publiceras som notiser. Att välja en bra bild är viktigt då det väcker intresse och sätter ton för insändaren. Utöver huvudbilden som publiceras på löpsedeln och högst upp i insändaren (direkt under ingressen) kan man ha fler bilder inlagda i en insändare, men oftast räcker det med en bild – speciellt om insändaren är kort.

Huvudbilden ska vara en ”långsmal” bild, inte en ”hög” bild. Bilden bör helst vara dubbelt så lång som hög. Det som styr bildens visningsstorlek är bredden på Nordfronts löpsedel som för närvarande är 460px bred. En bra bild är en bild som kan klippas ner till 460 x 230-250px.

Bilder och upphovsrätt
Det är viktigt att bilder som publiceras i insändare är bilder med fri licens för att undvika upphovsrättsbrott:

Klicka för större bild.

Nordfront rekommenderar alla att söka bilder på Pixabay och bifoga länkar till bilderna ni vill ha med i er insändare. Ansvar för bildletande ligger alltså främst på dig som skribent, men att klippa ner bilden till rätt storlek sköter redaktionen.

Språktips
Det finns en del vanliga språkfel som vi vill att alla som skriver insändare lär sig att undvika:

  • Att skriva ”dom” i en insändare är förbjudet om du inte citerar en annan person som har skrivit fel. I skrift heter det antingen ”de” eller ”dem”. Ett knep för att ta reda på vilket som är rätt är att byta ut ordet ”dom” till ”han” eller ”honom”. Om ”han” låter rätt ska ordet vara ”de”, om ”honom” låter rätt ska ordet vara ”dem”. Man kan också översätta meningar till engelska och låter ”they” rätt så är det ”de” som är rätt på svenska, låter ”them” rätt är det ”dem” som är rätt ord.
  • Nationaliteter skrivs med liten bokstav. Man skriver inte ”Svensk”, ”Tysk” eller ”Amerikansk”, man skriver ”svensk”, ”tysk” och ”amerikansk”. Samma gäller för namn på månader (liten bokstav på svenska, på engelska skrivs det med stor bokstav och det är det som förvirrar många svenskar). Namn på länder skrivs däremot med stor bokstav: ”Sverige”, ”Tyskland”, ”USA” o.s.v. Namn på företag och organisationer skrivs också vanligtvis med stor begynnelsebokstav. Är man osäker på hur något ska stavas/versaliseras kan man googla ordet och kolla hur det stavas i onlineordlistor, på Wikipedia eller i etablerade tidningar. Självklart bör du också ha rättstavning påslaget i din webbläsare/ditt skrivprogram och gå igenom alla rödmarkerade ord, att inte göra det är respektlöst mot den som ska korrekturläsa din text.
  • Använd ett lättläst språkbruk. Överanvänd inte kommatecken eller andra skiljetecken och skriv inte för långa meningar. Tänk på att det är viktigare att göra dig förstådd än att försöka imponera på någon genom att använda onödigt krångliga ord.
  • Tänk på att undvika att använda samma ord två gånger i en mening. Tänk på att inte heller inleda flera meningar eller stycken i rad med samma ord (som vi gjorde här). Variera ditt språkbruk. Tjatande tröttar ut läsaren.

Skicka in färdiga insändare
Läs igenom din egen insändare en eller två gånger och ta bort alla fel du hittar innan du skickar in den till Nordfront. Ett annat knep kan vara att låta en kamrat läsa igenom och komma med synpunkter på insändaren innan du skickar in den. Insändare med för många språkfel kommer att refuseras, likaså insändare som kraftigt avviker från ovanstående instruktioner. Färdiga insändare skickas till redaktionen@nordfront.se  • Publicerad:
    2018-02-27 10:00