NORGE. Den totala arbetslösheten i Norge ligger på 1,6 procent. Bland flyktingar är den tre gånger så hög.

Knut Steinar Eitungjerde, som sitter i Norges arbets- och välfärdsförvaltning NAV, säger att språkproblem är en av utmaningarna och att han finner det underligt att flyktingarna till och med efter ett tvåårigt introduktionsprogram måste förlita sig på tolk vid kontakt med NAV.

Enligt statistik av NAV från 2012 hade, av 3000 flyktingar som genomgått introduktionsprogrammet, endast 24 procent skaffat sig arbete. Åtta procent ska ha fått socialbidrag medan de resterande gick på någon form av skola och/eller tog del av NAV:s arbetslöshetsprogram.

Notisen är ursprungligen publicerad på Nordfront.net.

Källa:
Vil snu negativ flyktningtrend


  • Publicerad:
    2014-02-19 19:50