MÅNGKULTUREN. Söder i Helsingborg, i folkmun kallad Gazaremsan, upplevs som Södra Sveriges mest otrygga område. Många ser över axeln när de är ute i stadsdelen.

Rekordhöga nivåer av upplevd otrygghet har noterats för stadsdelen Söder i Helsingborg, rapporterar SVT. Trygghetsmätningen utfördes 2017 av polis och kommuner i region Syd. Dessa mätningar har gjorts under flera år. Mätningen genomförs med pappersenkäter till invånarna som rör frågor om nedskräpning, skadegörelse, störande moment utomhus och den egna brottsutsattheten. Nu är Söder den mest otrygga stadsdelen i hela Sydsverige. Noteringen är också högre än någonsin tidigare i regionen.

Skillnaden mot Brottsförebyggande rådets undersökningar är också att regionens undersökningar går ned på stadsdelsnivå och därför ger en mer detaljerad och nyanserad mätning av medborgarnas situation.

— Vi använder [undersökningen] tillsammans med kommunerna som ett planeringsunderlag. Brå:s nationella trygghetsundersökning har inget värde för oss om vi ska kunna gå ned på kommuner och kommundelar, säger Mats Trulsson som är ansvarig för utredningen till SVT.

Enkätsvaren utmynnar i kvantitativa mätvärden på en sexgradig skala. Det kan verka märkligt att sätta siffror på upplevelser, men det är det enklaste sättet att få en överblicksbild av komplexa situationer som rör många invånare. Utfallet för 2017 års mätning blev 4,15 för Helsingborg Söder, alltså den värsta siffran hittills. Det betyder att folk nu är lika rädda på Söder i Helsingborg som de är i invandrarområden som Tensta i Stockholm.

Historiskt sett var Söder en arbetarstadsdel men nu är den invaderad av invandrare. Många enkätsvar pekar ut detta faktum som orsak till otryggheten. Det är inte alla invandrare som är lika konstruktiva som Carlos Zoéga, som förgyllde Helsingborg med sitt svarta kaffe.

— Man vågar knappt gå in i huset utan att vända sig om och titta så att det inte är någon utlänning där, säger en äldre kvinna till Ola Möller (S), kommunalråd i ”opposition”, under en stadsvandring.

Men socialdemokraten Möller bor själv på Söder och känner inte igen sig i den bilden.

— Jag tycker inte det är en rättvis bild [….] rent faktiskt finns det betydligt värre platser. Söder är inte utpekat som en av de värsta platserna av polisen själva.

Polisinspektör Jonas Berg med 20 års erfarenhet av området tycker också att känslan av oro är överdriven. Trots skottlossningar och mord.

— Vi har haft skjutningar och mord de senaste åren, så visst finns det skäl för folk att känna sig otrygga. Däremot tror jag inte att den faktiska otryggheten är så stor som dessa människor tror att den är.

Berg visar med sin ”poliserfarenhet” att han blandar ihop faktiskt otrygghet med upplevd otrygghet, vilket mätningen handlar om. Man behöver heller inte uppleva lika stor rädsla själv om man tillhör våldsmonopolet. Men hur ska helsingborgarna skydda sig och varandra när det är förbjudet att ta till eget våld när polisen inte ens erkänner tyngden av medborgarnas oro? Frågan kan också ställas varför polisen deltar i sådana undersökningar om resultaten inte ska leda till något, eller om Berg alls är en lämplig talesperson för polisen i denna fråga. Att det, som Möller säger, ”finns värre platser” behöver heller inte innebära en tröst för den som blir utsatt för brott eller upplever otrygghet. Sverige verkar köra ett tävlingslopp mot botten.

Kommunalråd Michael Rosenberg (SD) håller inte med sin politiska ”motståndare” eller polisen. Han anser istället att otryggheten är underskattad.

— När något händer polisanmäler inte alla. Däremot pratar folk med varandra om det, och då upplever man också en större otrygghet än vad som syns i polisens anmälningsfrekvens.

För några år sedan försökte Helsingborg genomföra en ännu mer detaljerad studie om medborgarnas situation. Den stoppades för att den i vissa fall riskerade att peka ut problem på individnivå, vilket är olagligt. Men upplägget hade sina fördelar: Istället för att samla statistik från andra myndigheter var tanken att vända sig till bland andra renhållningsarbetare som verkligen känner till hur situationen i en stadsdel är. Trulssons undersökning visar dock värdet av lokalt förankrade studier. Om Helsingborg kommun lyckas vända trenden efter att ha tagit del av undersökningsresultaten återstår att se.

Källa:
Söder i Helsingborg – upplevs som otryggast i hela Sydsverige


  • Publicerad:
    2018-05-22 18:25