LOTTERIER Föreningar kopplade till Socialdemokraterna har nu fått avslag på sina ansökningar om att bedriva lotteriverksamhet. Inte förenligt med statsbidrag, enligt Spelinspektionen.

ABF, Folkets Hus och Parker samt Unga Örnar fick nyligen avslag på sin ansökan om att starta en lotterisatsning. Enligt Aftonblkadet hade föreningarna ansökt om en licens för fem år med en planerad omsättning på hela 3 miljarder kronor.

Spelinspektionen har bedömt att organisationerna inte uppfyller kraven för att beviljas licens. För ABF:s del är ett av de huvudsakliga skälen att deras verksamhet redan är finansierad med statsbidrag.

Enligt rådande praxis kan statligt finansierade verksamheter inte kombinera dessa medel med intäkter från lotterier och spel.

I många år hade Socialdemokraterna och dess föreningar en gräddfil till att arrangera spel och lotterier, något som finansierade verksamheten. Den gräddfilen har nu stramats åt av Tidöregeringen.