En långvarig schism inom Rättvisepartiet socialisterna har lett till att Umeåavdelningen lämnat moderpartiet. Orsaken är att man inte kunnat enas om hur man ska bekämpa nationella grupper.

Det trotskistiska partiet Rättvisepartiet socialisterna bildades av kuppmakare och splittrare som tidigare tillhörde en falang ur socialdemokraterna. Nu har det blivit deras egen tur att splittras. Dock inte för första gången.


Rättvisepartiet (längst bort) har tidigare satt i system att störa Motståndsrörelsens offentliga möten i Göteborg.

Det är Umeå-avdelningen, ett av partiets starkaste fästen som nu uppger att de hoppar av och bildar eget parti. En av anledningarna är Göteborgsavdelningens samarbete med våldsvänstern. Som exempel tar de upp att avdelningen i Göteborg genomfört aktioner tillsammans med Revolutionära fronten i syfte att blockera Moderaternas partilokaler, något som enligt RS-Umeå varit otaktiskt.

– Samarbetet i Göteborg mellan RS och RF hade kunnat bli förödande för möjligheterna att i framtiden avslöja Moderaterna (som var det näst största partiet bland landets arbetare och arbetslösa i valet 2006), menar Jan Hägglund, som tills nyligen varit Norrlandsredaktör för tidningen Offensiv och gruppledare i kommunfullmäktige.

Rättvisepartiet socialisterna i Göteborg har under de senaste åren frekvent samarbetat med våldsorienterade vänstergrupper, främst som informationslämnare och ”spanare”. Samarbetet med Revolutionära fronten är ingen isolerad företeelse i Göteborg eller på andra orter där Rättvisepartiet socialisterna inte varit starka nog att själva handskas med uppgiften. Rättvisepartiets oförmåga att hålla sig ifrån att ta över olika gemensamma vänsterarrangemang har emellertid resulterat i att man på senare tid gjort sig mer eller mindre omöjlig i vänsterkretsar. Stödet i försöken att stoppa Motståndsrörelsens närvaro på gator och torg har därför, delvis på grund av detta, ofta uteblivit. Desperationen över bristen på samarbete mellan dessa grupper har öppet kommit till uttryck genom RS-medlemmar på olika vänsterforum.

I ett uttalande från Rättvisepartiet socialisterna säger man sig vara oförstående till orsakerna bakom splittringen. Man förnekar samröre med våldsbenägna vänstergrupper eller att man haft för avsikt att vingklippa Umeåavdelningen efter valet. Partiet uppmanar också sina medlemmar att stanna kvar och lovar att fortsätta verksamheten i Umeå.

Det nya partiet med bas i Umeå heter numera Rättvisepartiet Socialisterna i Västerbotten och har för avsikt att ge ut tidsskriften Offensiven.


  • Publicerad:
    2010-03-18 00:00