Dagens datum 26 februari: SS-generalen Willhelm Bittrich föddes denna dag i Wernigerode, Tyskland. Bittrich tjänade sitt land framgångsrikt under två krig.

bittrich-löp

Under första världskriget tjänstgjorde Wilhelm Bittrich både som arméofficer och pilot i det tyska flygvapnet. Efter krigsslutet blev Bittrich medlem i en av Tysklands många frikårer, då den tyska armen hade begränsats till maximalt 100 000 man genom Versaillesfördraget. 1923 hamnade han åter i landets väpnade styrkor då han kom att tjänstgöra som flyglärare. Ett par år senare överfördes han till riksvärnets flygskola i Liepezek i Sovjetunionen (Tyskland var vid denna tid förbjuden att ha ett eget flygvapen så det undgick detta förbud genom att samarbeta med Sovjetunionen).

1932 beviljades Bittrich sedan medlemskap i SS och tjänstgjorde i SS-Fliegerstaffel Ost för att under 1934 övergå till det nyskapade SS-Verfügungstruppe. Där tjänstgjorde han i olika roller för att slutligen bli bataljonschef i SS-regementet Der Führer. 1939 Överfördes han till en stabstjänst i Leibstandarte SS Adolf Hitler, som då var ett motoriserat infanteriregemente. Där tjänstgjorde han även under det Polska fälttåget.

I December 1940 övertog han befälet för regementet Deutschland och ledde det genom fälttåget på Balkan och senare även under Operation Barbarossa, där han för sitt regementes insatser belönades med riddarkorset.

Under den senare delen av 1941 fick han överta befälet av SS divisionen Das Reich då dess tidigare chef Paul Hausser blivit svårt sårad, denna division ledde han fram till den 31 december då han blev avlöst av Mattias Kleinheisterkamp för att själv bli placerad i SS’ befälsreserv.

Efter en kortare tid blev han åter inkallad, denna gång för att leda SS kavalleribrigad som höll på byggas ut till divisionsstorlek. Denna division ledde han fram till den 15 februari 1943 då han beordrades att ta befälet över den nya 9. SS-pansardivisionen Hohenstaufen som var i färd med att byggas upp och utbildas. Divisionen deltog i hårda och förlustrika strider i Ryssland och Ukraina.

Herman Fegelein och Willhelm Bittrich i Ryssland 1942

Herman Fegelein och Willhelm Bittrich i Ryssland 1942

Mest känd är både Hohenstaufen och Wilhelm Bittrich för striderna i Normandie och Arnhem då divisionen tillsammans med 10. SS-pansar divisionen Frundsberg bildade II-SS pansarkåren.
Bittrich fick befälet över hela kåren då han än en gång fick ersätta Paul Hausser. Under Bittrich befäl kom den hårt decimerade pansarkåren (som i stort sett saknade stridsvagnar) att besegra de västallierade styrkorna under slaget vid Arnhem.

Willhelm Bittrich under slaget vid Arnhem

Willhelm Bittrich under slaget vid Arnhem

Bittrich kom att utkämpa sina sista strider i Ungern och Österrike. Willhelm Bittrich kapitulerade till amerikanska styrkor den 8 maj 1945.

Efter krigsslutet åtalades Willhelm Bittrich vid flera tillfällen i Frankrike. Vid en av rättegångarna dömdes han till fem års fängelse för att hans underlydande hade avrättat franska motståndsmän. Vid en annan rättegång frikändes han.

Willhelm Bittrich vid Sepp Dietrich begravning

Willhelm Bittrich vid Sepp Dietrich begravning

Willhelm Bittrich avled vid 85-års ålder den 19 april 1979.


  • Publicerad:
    2014-02-26 23:32